Arrangør på Folkemødet

Alle lovlige danske partier, organisationer, foreninger, virksomheder og andre kan blive arrangører. De overordnede forudsætninger for, at blive arrangør på Folkemødet er, at I arrangerer én eller flere events, der lever op til Folkemødets principper. Events skal tilmeldes Folkemødets officielle programsystem. For at kunne tilmelde en event skal du være oprettet som arrangør og logget ind i Folkemødets elektroniske programsystem som åbner i marts.
Events skal afvikles på et eventsted i festivalområdet. Et eventsted kan være et telt, et mødelokale, et skib eller lignende.

Lej en bådplads
I kan leje en bådplads i Allinge Havn, hvor I under hele Folkemødet kan forankre jeres eget eventskib.
Udlejning bådpladser: 10.-19. oktober 2016
Tilsagn bådpladser: 31. oktober 2016

Lej en stadeplads
I kan leje arealer på kommunalt ejede områder i Allinge gennem Folkemødesekretariatet. Arealudlejningen foregår i november. I kan også selv finde et privatejet areal i festivalområdet og indgå en aftale om leje/lån med ejeren.
Udlejning stadepladser: 1.-16. november 2016
Tilsagn stadepladser: inden jul 2016

Lej eller lån et eventsted for en periode
•  I kan reservere tid i et eventlokale eller eventtelt i festivalområdet gennem Folkemødets samarbejdspartner Team Bornholm
•  I kan indgå aftaler med beboere, foreninger eller virksomheder i Allinge om leje eller lån af deres arealer eller lokaler. Hvis I indgår en direkte aftale, skal I sikre jer, at stedet tilmeldes som privat eventsted. Dette er en forudsætning for, at events kan tilmeldes dette sted og optages i Folkemødets officielle program og blive markeret på officielle kort.
•  Mindre bemidlede organisationer kan søge om en gratis eventtid i Folkemødets eventtelt Civiltinget.

Afhold pop-up event
Arrangører, der ikke råder over et telt eller et mødelokale, har mulighed for at deltage i Folkemødet med en ’pop-up event’. Med dette forstås et simpelt set up i festivalområdet – eksempelvis bestående af roll-ups, banner eller et mindre bord – hvorfra arrangøren går i dialog med de øvrige deltagere. Krav til pop-up events vil blive lagt på hjemmesiden 1. marts.

Ved tildeling af arealer vægtes:
•  Ansøgers planlagte samfundsdebatterende aktiviteter på stadepladsen.
•  Ansøgninger fra foreninger og interesse- og brancheorganisationer vægtes højere end enkeltstående virksomheder.
•  Ansøgninger med flere parter bag.
•  Ansøgninger, der rummer tværgående debatter.
•  Ansøgers egne ønsker, tematiske tilhørsforhold samt programindhold.
•  Ansøgers tidligere placering.

Du kan ansøge om leje af bådpladser til Folkemødet 2017 fra 10. oktober
Du kan ansøge om leje af stadepladser til Folkemødet 2017 fra 1. november
Priser for leje af båd- og stadepladser 2017