Events

Events er Folkemødets betegnelse for debatter, taler, seminarer, workshops og andre arrangementer. Events kan afholdes i telte, på restauranter, på skibe og under åben himmel. Events skal overholde Folkemødets principper og skal godkendes af Folkemødet. 

Pop-Up events

Arrangører, der ikke råder over et telt eller et mødelokale, har mulighed for at deltage i Folkemødet med et ’Pop-Up event’. Med dette forstås et simpelt set up i festivalområdet på 2x2 meter, hvorfra arrangøren går i dialog med de øvrige deltagere. Et pop-up events varighed er typisk 2 timer.  

Ønsker du at ansøge om afholdelse af et Pop-Up event skal du tilmelde dig via Folkemødets selvbetjening.