Gode råd

Gå sammen med andre. En del foreninger og organisationer har haft gode erfaringer med at indgå i partnerskab om telte og/eller events. Det skaber mulighed for at fremføre en fælles sag med større pondus. På denne måde kan man også dele udgifterne og levere indhold af høj kvalitet. 

Kvalitet frem for kvantitet. Planlæg hellere få gennemarbejdede og profilerede events end mange. Husk på, at der er mange organisationer, der konkurrerer om opmærksomheden. Derfor risikerer jeres telt eller event at blive fravalgt, hvis indholdet er for løst i kanten. Det er ikke nok at uddele pjecer og have en skål med gratis bolsjer.

Ny viden. Planlæg gerne at fremlægge ny viden i forbindelse med jeres events.

Hav styr på ordet. I forbindelse med debatter er det vigtigt, at I finder en dygtig ordstyrer.

Begræns panelets størrelse. Sats på at holde antallet af panel-deltagere ned på 3-5. Meget store paneler giver begrænset taletid til de enkelte deltagere og kan forhindre, at debatten kommer i dybden.

Aktivér tilhørerne. Overvej hvordan I kan aktivere tilhørerne til jeres event. Et levende og deltagende publikum kan være med til at skærpe panelet og give nye input.

Prioritér det uformelle. Undgå at booke jeres frontpersoner til sidste minut. Det er vigtigt, at I også sættes tid af til, at de kan deltage i andres events og har tid til at netværke. En vigtig del af Folkemødet er alt det uformelle, der foregår mellem eventsene.

Sats på omkring én time. Events bør ikke strække sig over ret meget mere end én time. Erfaringen fra de foregående år viser, at events på omkring én time fungerer godt, fordi det giver folkemødedeltagerne mulighed for at komme videre til næste spændende event.

Mange mennesker eller de rigtige mennesker. Succeskriteriet for jeres event bør ikke kun være, at I tiltrækker et talstærkt publikum. I stedet for at udelukkende at satse på, at mange mennesker deltager, bør I være mindste lige opmærksomme på, at de rigtige mennesker deltager – dvs. personer, som I særligt gerne vil have i tale og i dialog med.

Fang pressens opmærksomhed. Hvis I vurderer, at jeres event har nyhedsværdi, så ret direkte henvendelse til de journalister/medier, som I mener kunne være interesserede. Siden Folkemødet 2014 har programmet så omfattende, at det er vanskeligt at få det fulde overblik for journalister. Det samme kan blive tilfældet ved Folkemødet 2019.