Lej en bådplads​

Til Folkemødet udlejer Foreningen Folkemødet en række bådpladser til eventskibe i Allinge Havn. Sekretariatet står for fordelingen af bådpladserne, der udlejes efter en samlet vurdering af indholdet i de planlagte aktiviteter på båden, bådens størrelse og den mest optimale disponering af havnen.

Forudsætninger for leje af bådplads
• Der skal afholdes mindst én event om dagen. Alle events skal overholde Folkemødets principper. Events skal være registreret i det officielle program for Folkemødet. Overholdes dette ikke kan lejeaftalen opsiges med dags varsel, således at Folkemødet sikrer, at alle arealer anvendes efter Folkemødets formål. Eventtilmelding åbner i marts.
• Bådpladsen skal benyttes under hele Folkemødet. Det vil sige, at eventbåde skal være åbne og bemandede inden for minimumsåbningstiden.
• Leje af bådplads inkluderer ikke benyttelse af kajareal langs med/foran båden. Det er dog tilladt at sætte et skilt med dagens program el. lign. I særlige tilfælde kan der ansøges om leje af kajareal til permanente aktiviteter. Dette skal anføres i ansøgningen.
• Partier, partnere, foreninger, interesseorganisationer og NGO’er har fortrinsret til at leje bådpladserne i Allinge Havn.
• Det er ikke tilladt at sælge mad og drikke eller andre varer fra eventbåde.

Ansøg om bådplads via Folkemødets Selvbetjening
Ansøgning om leje af bådplads i Allinge Havn sker via Folkemødets Selvbetjening. Her udfylder du formularen “Bliv arrangør på Folkemødet”, og vælger bådplads som deltagelsesform. Da der ikke er plads til alle der bådplads, anbefaler vi at man også ansøger om at deltage på Folkemødet på andre måder, eksempelvis med en stadeplads. I din ansøgning kan du specificere hvis du har en prioriteret rækkefølge for deltagelse, og her kan du tydeliggøre hvis en bådplads er førsteprioritet.

Når du søger om bådplads, skal du angive totallængden i meter (inklusive evt. bovspryd m.v.) samt angive bredde på båden. Herudover skal du ved tilmelding også give en beskrivelse af indholdet af planlagte aktiviteter på Folkemødet.

Det er ikke tilladt at benytte egne maskiner eller generatorer til produktion af el. Bliver du tildelt en bådplads skal du vælge en el-pakke ud fra jeres behov når der åbnes for “design af stadeplads”. El-pakken er obligatorisk og er ikke dækket af areallejen. Endvidere skal du sikre dig, at båden er godkendt af relevante myndigheder til de formål/aktiviteter og i det omfang, som du ønsker gennemført på eller ved båden under Folkemødet, herunder at evt. skærpede sikkerhedskrav er opfyldt.

Bådpladsleje
Prisen for en bådplads udgør 750 kr. pr. meter svarende til fartøjets totallængde. Placeres skibet med hækken mod kaj reduceres prisen til 65% af den samlede lejepris. Bådpladslejen er momsfritaget.

Øvrig information for bådpladser (med forbehold for ændringer):
• Ankomst- og afgangstidspunkter for hhv. Inderhavn og Yderhavn
• Ankomst, Inderhavn: Senest onsdag kl. 14.00
• Ankomst, Yderhavn: Senest torsdag kl. 06.00 (hele området afspærres for trafik/varelevering
kl. 08.00)
• Afrejse, Yderhavn: Alle skibe skal være klar til at sejle søndag kl. 13.00.
• Afrejse, Inderhavn: Søndag kl. 15.00

Da vejret ved anløb af Allinge Havn er en stor medspiller, skal ankomsttidspunkterne overholdes.