Lej en stadeplads

Til Folkemødet udlejer Foreningen Folkemødet en række kommunale arealer i Allinge til stadeholdere, der ønsker at opstille telt el. lign. under festivalen. Nærmere tidspunkt for åbning af ansøgning om leje af stadeplads kommer. 

Sekretariatet står for fordelingen af stadepladserne. Denne fordeling gælder kun for det pågældende år, da alle pladser er i spil for at skabe det optimale festivalområde. I tildelingen af arealer vil ansøgers planlagte aktiviteter indgå som et væsentligt element i vurderingen.

Arealstørrelserne, der kan lejes, er defineret ud fra de mest gængse teltstørrelser, da mange arrangører formodes at opstille telte på de lejede arealer. Alternative eventrammer er også tilladt, men vær opmærksom på, at det kan kræve en byggetilladelse.

Ønsker man at opstille telt på det lejede areal, skal det i langt de fleste tilfælde lejes gennem Foreningen Folkemødet. Dette er for at sikre en effektiv koordinering af opstilling og nedtagning, samt koordinering af alle nødvendige godkendelser. Der stilles under Folkemødet skærpede krav til certificering af telte med henblik på brand og kraftig vind.

Arealet er ikke klargjort ud over almindelig renholdelse. I må derfor forvente, at arealerne kan have en ujævn overflade afhængig af hvor i festivalområdet jeres areal er placeret. Dette kan løses ved at lægge gulv.

Ansøg om stadeplads via Folkemødets Selvbetjening
Ansøgning om leje af stadeplads til Folkemødet sker via Folkemødets Selvbetjening. Her udfylder du formularen “Bliv arrangør på Folkemødet”, og vælger stadeplads som deltagelsesform.

Når du søger om stadeplads, skal du søge om areal til alle jeres aktiviteter og ikke kun et areal til et telt. Eksempelvis hvis du ønsker at bruge areal udenfor jeres telt til lounge el. lign. Herudover skal du give en beskrivelse af indholdet af planlagte aktiviteter på Folkemødet. Husk at indholdet skal have samfundsrelevans og være politikudviklende.

Det er ikke tilladt at benytte egne generatorer til produktion af el.Bliver du tildelt en stadeplads skal du vælge en el-pakke ud fra jeres behov når der åbnes for “design af stadeplads”.

Arealleje
Foreningen Folkemødet opkræver på vegne Bornholms Regionskommune leje af arealerne som beskrevet ovenfor. Areallejen dækker gratis trådløst netværk, renovation, opstilling af toiletfaciliteter, etablering og drift af midlertidige parkeringspladser samt vagtrundering om natten.