Search

Det levede liv i de udsatte boligområder

Den Sociale Scene

-


Med den store politiske bevågenhed på landets udsatte boligområder er mange begyndt at forholde sig til disse. Men, en stor del har aldrig været i et udsat boligområde og de færreste har indsigt i, hvordan det er at bo i disse boligområder. Deltag og hør om beboernes perspektiver på deres boligområde og om det store civile engagement. Mød beboere og ansatte fra Urbanplanen, og hør deres fortællinger. Mød også Center for Boligsocial Udvikling der perspektiverer samtalen med viden om virkningsfulde civilsamfundsinitiativer i udsatte boligområder.

Eventdetaljer

17. juni 2021

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Per Olsen

Afdelings formand

Hørgården

Rikke Engly Mygind

Chefkonsulent

Center for Boligsocial Udvikling

Steffen Morild

Formand

Boligforeningen 3B

Line Bach-Holm

Bestyrelsesmedlem - Lundtoftegade

AKB København


Eventdetaljer