Search

Er tiden løbet fra de store infrastrukturprojekter?

Greater Copenhagen

-


De sidste 40 år har budt på mange større infrastrukturprojekter i Greater Copenhagen. Storebæltsbroen, Øresundsbroen og nu Femern-forbindelsen. Den bagved liggende tanke synes at have været at forbinde de nordiske lande med resten af Europa. Den mission er tæt på at være opnået, men har vi reelt behov for flere store infrastrukturprojekter, eller er klimahensyn og digital udvikling kommet de store anlægsprojekter i forkøbet? Vil vi fortsat se samme mængde af eksotiske varer blive sendt til Europa? Og har den digitale udvikling gjort behovet for at flytte mennesker fra en af verden til en anden del verden mindre? Og kan droner, selvkørende fartøjer og andre digitale teknologier erstatte behovet for nye broer, veje og tunneller? Eller er nye infrastrukturprojekter af afgørende betydning for tilknytningen til det kontinentale Europa, så vi sikrer, at Greater Copenhagen og resten af Norden ikke ender som et udkantsområde og bliver koblet af udviklingen?

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

17. juni 2021

17. juni 2021 16:00 - 16:50

Er tiden løbet fra de store infrastrukturprojekter?

Color

Online

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Tue David Bak

Direktør

Casper Kirketerp

CEO

Jens Boe Jacobsen

Direktør for forretningsudvikling

Carsten Fich

Administrerende direktør

Sophie Hæstorp Andersen

Regionsrådsformand

Mogens Fosgerau

professor og trafikforsker

Andreas Egense

Afdelingsleder

Thomas Dalsgaard

Partner


Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS