Search

Etiskt företagande - en väg för Verdensmål?

Ship of a New Story/Emprogage

-


Dagens företagande bygger på vinnare och förlorare - konkurrens. Hur kan vi skapa ett bättre system än det rådande - ett bäst-för-världen-företagande? I antagandet om att "konkurrens krävs för att utveckla verksamheter och samhälle" byggs både ett oetiskt tävlande in och risken för korruption. Har vi råd att ha förlorare i en hållbar värld? Summan av allt räknas och blir större när alla kan "vinna". Ett gemensamt syfte som är större än oss ger möjlighet för alla att vinna och bidra - ett "tillsammans" som huvudregel och "konkurrens" som undantag. Globala målen är ett sådant syfte. Hur kan vi sporra entreprenörsanda och företagande utan tävling? Vilka principer behövs för att få ett sådant företagande tills stånd? Vilka resultat skulle ett sådant företagande innebära? Vilken potential ligger i ett sådant förhållningssätt och arbetssätt?

Eventdetaljer

Sprog: Nordisk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#etik #Entreprenørskab #Erhvervsliv #Erhvervsfremmessystem #Verdensmål

17. juni 2021

17. juni 2021 15:00 - 15:35

Etiskt företagande - en väg för Verdensmål?

Color

Online

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Mats Rosén

Näringslivschef

Alexandra Skoglund

Ledarutvecklare

Axel Wallin

Social Hållbarhetschef

Stellan Nordahl

Styrelseordförande

Janeth Andersson

Moderator


Eventdetaljer

Sprog: Nordisk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#etik #Entreprenørskab #Erhvervsliv #Erhvervsfremmessystem #Verdensmål