Search

Folkeskolen vi aldrig fik

Danske Skoleelever

-


Coronakrisen har i en lang periode afholdt elever fra at mødes fysisk i klasseværelserne. Det har vakt mange frustrationer og medført en række negative konsekvenser på flere områder. Til gengæld er eleverne blevet præsenteret for onlineundervisning, som har været af svingende kvalitet. Spørgsmålet er, om onlineundervisning har skabt mulighed for nytænkning af undervisningsformer, og om vi kan tage noget med ind i skolen, når verden bliver normal igen? Vi stiller skarpt på de muligheder og udfordringer onlineundervisning har skabt, og debatterer, hvad skoleverdenen kan tage med videre fra Coronakrisen, og hvad der skal efterlades, når vi vender tilbage til en normal skoledag.

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

17. juni 2021

17. juni 2021 13:15 - 14:15

Folkeskolen vi aldrig fik

Color

Online

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Esther Vyff Petersen

Formand


Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS