Search

Hur kan dagens lärande och insikter internaliseras?

Ship of a New Story/Emprogage

-


Vad har vi lärt i dag och vad tar vi med i nästa etapp? Vilka insikter har vi fått kring dagens tema "Nystartsmöjligheter"? Hur kan vi med ny kunskap uppdatera våra system för en hållbar framtid? Reflektion innebär att lyssna in och reflektera - det kan vara kring nya idéer, nya förhållningssätt, nya kontakter, nya perspektiv och även en helt ny perception. Likaså en reflektion i relationen till allt som redan existerar - de lösningar som vi redan har och den kunskap som redan finns. I detta samtal möts flera perspektiv och olika frågeställningar kring det gemensamma temat för dagen. Vilka frågor har tagit ytterligare ett steg till handling? Vilka frågor kvarstår att samtala kring och vilka lösningar kan vi implementera redan idag? Dagens Ekolod (kvart i fem) är en gemensam reflektion kring lärandet över dagens samhällsfrågor ombord på Ship of a New Story. Alla dagens moderatorer ombord på skeppet delar sina tankar och insikter i en gemensam reflektion och sammanfattning.

Eventdetaljer

Sprog: Nordisk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#Pandemi #Nystart #Omställning #insikter

17. juni 2021

17. juni 2021 16:45 - 17:00

Hur kan dagens lärande och insikter internaliseras?

Color

Online

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Mette Korsmoe Koverberg

Graphic Recorder

Erik Nilsson

Co-creator

Stellan Nordahl

Moderator

Andreas Önnerfors

Professor

Richard Pålsson

Co-creator

Janeth Andersson

Moderator


Eventdetaljer

Sprog: Nordisk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#Pandemi #Nystart #Omställning #insikter