Search

Hvordan skal vi forstå og håndtere voldsom adfærd fra børn?

Arbejdsmiljø Loungen

-


Børn og unge, der reagerer med udadreagerende adfærd, vrede og aggression, forstyrrer og udfordrer fællesskabet i blandt andet skolen. Den voldsomme adfærd kan smitte af på lærere og pædagoger og påvirke arbejdsmiljøet på hele skolen. Derfor er forebyggelse og håndtering af voldsom adfærd også et fælles ansvar for hele arbejdspladsen. Få viden og faglige redskaber til at samarbejde med børnene om at forebygge episoder, der har konsekvenser for de ansattes arbejdsmiljø. Målet er at børnene får en god hverdag, hvor de oplever at blive forstået i de fællesskaber, de indgår i. Og de fagpersoner, der omgås børnene, har et godt arbejdsmiljø. Men hvem er de vrede og voldsomme børn? Hvordan kan man som professionel, i teamet, ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen løfte opgaven med at tilgodese et fællesskab og på samme tid imødekomme inklusionsopgaver? Få viden og faglige redskaber og bliv inddraget i debatten.

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#unge #vold #Forebyggelse #Børn #trusler #skole #arbejdsmiljø

17. juni 2021

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Trine Sick

Moderator

Maria Dressler

Psykolog

Camilla Obel

Lærer


Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#unge #vold #Forebyggelse #Børn #trusler #skole #arbejdsmiljø