Search

Offentligt-Privat Samarbejde - gamechanger eller dødssejler?

Lindskov Communication, Center for Kvalitet i Velfærd, powered by Lindskov

-


I de nordiske lande løses velfærdsopgaverne på mange måder ens og alligevel meget forskelligt. Vi går bagom nogle af de ydelser og løsninger, der efterspørges såvel på de traditionelle opgaver som på velfærdsområdet. I debatten drøftes, om vi kan få mere kvalitet for pengene med øget inddragelse af private aktører på en række områder - eller om vi i stedet udpiner velfærden. Er et samarbejde mellem den offentlige sektor og de private velfærdsleverandører løsningen på fremtidens udfordringer med stigende krav til kvantitet og kvalitet i velfærden – og færre hænder og midler til at indfri dem – eller er det bedre med en rendyrket ansvarsplacering i det offentlige? Vi sætter emnet til debat med en række aktører – både politikere og fagfolk - fra offentlig og privat sektor samt repræsentanter fra brugerne.

Eventdetaljer

17. juni 2021

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Søren Andersen

Direktør

Attendo Danmark

Niels Jørgen Langkilde

Formand

Patientforeningen

Flemming Damgaard Larsen

Regionsrådsmedlem

Venstre

Allan Vendelbo

Tidl. kommunaldirektør

Center for kvalitet og velfærd

Morten Langager

Direktør

Dansk Erhverv

Thomas Enghausen

næstformand

FOA


Eventdetaljer