Search

Samspil og konflikt mellem pårørende og medarbejdere

Lindskov Communication, Center for Kvalitet i Velfærd, powered by Lindskov

-


Pårørende er et vigtigt aktivt for de borgere, der enten er indlagt på et sygehus, bor på plejehjem eller på anden vis modtager støtte. De fleste gange ser de pårørende og de fagprofessionelle ens på tingene, men nogle gange er vurderingen også forskellig. Nogle gange så forskellig, at der opstår konflikt mellem pårørende og fagprofessionelle. Derfor stiller vi spørgsmålet: Hvordan tilrettelægger vi bedst samspillet mellem de pårørende og de fagprofessionelle, så samspillet bliver konstruktivt og gør hverdagen lettere og bedre for den, det handler om – nemlig borgeren?

Eventdetaljer

17. juni 2021

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Søren Andersen

Direktør

Attendo Danmark

Marie Stærke

Borgmester

Køge Kommune

Torben Klitmøller Hollmann

Sektorformand

FOA

Niels Jørgen Langkilde

Formand

Patientforeningen

Allan Vendelbo

Tidl. kommunaldirektør

Center for kvalitet og velfærd


Eventdetaljer