Search

Special, normal eller mellemform?

Forældre og fagfolk i mellemformer

-


Alle børn er forskellige og har brug for forskellige rammer for at trives og udvikle sig. Der er dem som har brug for meget hjælp, og dem som slet ikke har brug for hjælp. Og så er der alle dem lige midt imellem, som ville kunne få det bedre og udvikle sig mere, hvis de bare fik lov til at være – ja lige dér – midt i mellem. En stigende mængde børn med psykiske funktionsnedsættelser får desværre dårlige erfaringer fra skolen – hvis de overhovedet færdiggør den. Men i Århus har man vist, at skolemæssige mellemformer skaber mere vellykket inklusion og trivsel for børn med særlige behov. Med specialkonsulent Søren K. Pedersen og autoriseret psykolog og seniorsupervisor i PPR Unnur Vestergaard (begge fra Aarhus Kommune), vil psykolog Anna Andersen drøfte dette enestående inklusionsprojekt og hvordan man med mellemformer som et individuelt tilpasset skoletilbud, kan formå at inkludere specialskolebørn i almindelige skoler. Med øget trivsel hos alle børn i klassen samt forældre og fagfolk.

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#Folkeskolen #børnogunge #Forældre #Handicap #autisme #trivsel #udvikling #Børn #Forvaltning #børn og unge #diagnose #Århus #inklusion #Trivsel #løsninger #Børne- og ungeområdet #aarhus #skoleudvikling #Mellemformer

17. juni 2021

17. juni 2021 11:00 - 12:00

Special, normal eller mellemform?

Color

Online

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Anna Kirstine Andersen

Psykolog

Unnur Vestergaard

Cand.psych.aut. og senior supervisor i PPR Århus

Søren Kronborg Pedersen

Specialkonsulent


Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#Folkeskolen #børnogunge #Forældre #Handicap #autisme #trivsel #udvikling #Børn #Forvaltning #børn og unge #diagnose #Århus #inklusion #Trivsel #løsninger #Børne- og ungeområdet #aarhus #skoleudvikling #Mellemformer