Search

Vær med til at forebygge børn/unges overvægt og mistrivsel

Steno Diabetes Center Sjælland Resonans Steno Diabetes Center Copenhagen Sund By Netværket

-


Ifølge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt bor der i en gennemsnitskommune over 1.200 børn og unge i aldersgruppen 6-16 år, der er overvægtige. Det giver forringet livskvalitet, ringere mental sundhed, mobning og dårlig trivsel. Desuden træder den sociale ulighed i sundhed frem. En række aktører har startet et aktionsbaseret initiativ, hvor kommuner og regioner arbejder konkret og innovativt med forebyggelse. Mød Bornholms Regionskommune, Gladsaxe Kommune, Odsherred Kommune, Region Hovedstaden og initiativtagerne. Hør mere om initiativet og muligheden for at deltage. Der er desuden mulighed for dele erfaringer og perspektiver i mindre grupper, samt give sparring til de deltagende kommuner og regioner. Initiativet tager afsæt i principperne: 1. Målgruppen som en del af løsningen 2. Mental sundhed som en del af forebyggelsen 3. Et nuanceret og flerdimensionelt evidensbegreb 4. Samarbejde på alle niveauer 5. Tæt samarbejde mellem praksis og forskning

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#unge #Forebyggelse #Kommuner #overvægt #Sundhed #regioner #Mistrivsel #Børn #børn og unge

17. juni 2021

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Karina Nørby

Centerchef for Sundhed og Forebyggelse

Lene Bruun

Formand

Steen Rank Petersen

Sundhedschef

Jean Hald Jensen

Enhedschef, Det Nære Sundhedsvæsen

Helle Oldrup Jensen

Leder af Sundhed

Morten Hulvej Rod

Sundhedsfremmechef

Allan Flyvbjerg

Centerdirektør

Bjarne Bruun Jensen

Professor

Anne-Mette Scheibel

Partner

Nanna Hebsgaard

Partner

David Jul

Seniorkonsulent

Peter Bindslev Iversen

Programchef

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef


Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#unge #Forebyggelse #Kommuner #overvægt #Sundhed #regioner #Mistrivsel #Børn #børn og unge