Search

Vær med til at forebygge børn/unges overvægt og mistrivsel

Steno Diabetes Center Sjælland, Resonans, Steno Diabetes Center Copenhagen, Sund By Netværket

-


Ifølge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt bor der i en gennemsnitskommune over 1.200 børn og unge i aldersgruppen 6-16 år, der er overvægtige. Det giver forringet livskvalitet, ringere mental sundhed, mobning og dårlig trivsel. Desuden træder den sociale ulighed i sundhed frem. En række aktører har startet et aktionsbaseret initiativ, hvor kommuner og regioner arbejder konkret og innovativt med forebyggelse. Mød Bornholms Regionskommune, Gladsaxe Kommune, Odsherred Kommune, Region Hovedstaden og initiativtagerne. Hør mere om initiativet og muligheden for at deltage. Der er desuden mulighed for dele erfaringer og perspektiver i mindre grupper, samt give sparring til de deltagende kommuner og regioner. Initiativet tager afsæt i principperne: 1. Målgruppen som en del af løsningen 2. Mental sundhed som en del af forebyggelsen 3. Et nuanceret og flerdimensionelt evidensbegreb 4. Samarbejde på alle niveauer 5. Tæt samarbejde mellem praksis og forskning

Eventdetaljer

17. juni 2021

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Karina Nørby

Centerchef for Sundhed og Forebyggelse

Bornholms Regionskommune

Lene Bruun

Formand

Sund By Netværket

Steen Rank Petersen

Sundhedschef

Gladsaxe Kommune

Jean Hald Jensen

Enhedschef, Det Nære Sundhedsvæsen

Region Hovedstaden

Helle Oldrup Jensen

Leder af Sundhed

Odsherred Kommune

Morten Hulvej Rod

Sundhedsfremmechef

Steno Diabetes Center Copenhagen

Allan Flyvbjerg

Centerdirektør

Steno Diabetes Center Copenhagen

Bjarne Bruun Jensen

Professor

Steno Diabetes Center Copenhagen

Anne-Mette Scheibel

Partner

Resonans

Nanna Hebsgaard

Partner

Resonans

David Jul

Seniorkonsulent

Resonans

Peter Bindslev Iversen

Programchef

Steno Diabetes Center Sjælland

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Sund By Netværket