Search

Spørg ikke hvad jeg fejler - spørg hvad der er sket for mig

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Landsforeningen Spor

-


Har vi nok fokus på menneskers historie, når vi møder borgere med sociale og psykiske problemer i kommunalt og regionalt regi? Kan vi blive bedre til at se på årsager til de problemer, vi prøver at afhjælpe? Og derved tilbyde en helt anden hjælp, hvor den enkelte føler sig bedre mødt, set og forstået? Erfaringer fra udlandet viser, at vi med fordel kan flytte fokus fra sygdommen eller det sociale problem til det hele menneske og tilrettelægge en traumebevist hjælp, som tager højde for de bagvedliggende årsager. Vejen til recovery bliver kortere for borgerne, og samfundet sparer både menneskelige og økonomiske ressourcer. Årsagerne til psykiske problemer er primært modgang og negativ social interaktion, fx fattigdom, forældre, der dør, mobning, overgreb. Recovery handler derfor heller ikke alene om en forandring inde i individet, men om deltagelse i fællesskaber på arbejde og i civilsamfundet, om nærende relationer til andre mennesker, materielle livsvilkår og rettigheder.

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#senfølger #Traumebevidst tilgang #Traume-Bevidst Tilgang #TBT #Socialpsykiatri #Vold mod kvinder #vold #sociale investeringer #socialt udsatte #vold #Socialpolitik #Social- og sundhedsområdet #Psykisk sårbarhed #socialpolitik #misbrug #socialpædagogik #PTSD #Traumer #Socialt ansvar #Socialt ansvar #Sociale indsatser #senfølger #diagnoser #Seksuelle overgreb i barndommen #Seksuelle overgreb #social arv #Psykiske lidelser #Psykiatri #Psykiske problemer #Psykisk #Socialt #Social ulighed #psykisk trivsel #social velfærd #socialområdet #Socialpolitik #Psykiatriområdet #Psykisk mistrivsel #socialpolitik #Misbrug, afvænning, alkohol, misbrugsproblem, smertefri afvænning #sociale ydelser #voldtægt #Vold i familien #Voldsudsatte #Vold #socialulighed #Vold mod mænd

18. juni 2021

18. juni 2021 19:15 - 20:00

Spørg ikke hvad jeg fejler - spørg hvad der er sket for mig

Color

D10 - Scene 10

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Camilla Fabricius

MF - socialordfører, familieordfører

Mogens Seider

Formand

Cæcilie Buhmann

Overlæge, Ph.d., speciallæge i psykiatri

Kurt Kyed

Recovery-underviser med teoretisk baggrund og levede erfaringer

Helle Cleo Borrowman

Formand

Liselott Blixt

Folketingsmedlem

Trine Torp

Familieordfører, ligestillingsordfører, psykiatriordfører og socialordfører, SF


Spørg ikke hvad jeg fejler - spørg hvad der er sket for mig

D - Sektion D

18-06-2021 19:15:00

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej
Livestream: Se livestream

TAGS

#senfølger #Traumebevidst tilgang #Traume-Bevidst Tilgang #TBT #Socialpsykiatri #Vold mod kvinder #vold #sociale investeringer #socialt udsatte #vold #Socialpolitik #Social- og sundhedsområdet #Psykisk sårbarhed #socialpolitik #misbrug #socialpædagogik #PTSD #Traumer #Socialt ansvar #Socialt ansvar #Sociale indsatser #senfølger #diagnoser #Seksuelle overgreb i barndommen #Seksuelle overgreb #social arv #Psykiske lidelser #Psykiatri #Psykiske problemer #Psykisk #Socialt #Social ulighed #psykisk trivsel #social velfærd #socialområdet #Socialpolitik #Psykiatriområdet #Psykisk mistrivsel #socialpolitik #Misbrug, afvænning, alkohol, misbrugsproblem, smertefri afvænning #sociale ydelser #voldtægt #Vold i familien #Voldsudsatte #Vold #socialulighed #Vold mod mænd