Search

Corona og den digitale velfærd

Center for Digital Velfærd

-


Center for Digital Velfærd (ITU) inviterer til en samtale om forholdet mellem det digitale og velfærdssamfundet. Med corona er velfærden blevet mere digital. Samfundet har kunnet fungere fordi den offentlige sektor og private virksomheder har benyttet digitale infrastrukturer. Borgere har kunnet holde kontakten med venner og familie over zoom. Men krisen har også vist os, hvad digitaliseringen potentielt medfører af overvågning, “technostress”, social isolation og forringede arbejdsvilkår. Skal det danske samfund godt videre efter corona, må vi tage digitaliseringen af velfærden alvorligt. Hvad er mulighederne og udfordringerne ved at slå digitalisering og velfærd sammen når velfærd både dækker over velstand, åndelig frihed og et solidt socialt sikkerhedsnet for de svageste. For at hjælpe det danske samfund godt videre efter corona, samler vi op på hvad corona har tydeliggjort omkring digital velfærd. Deltagerne deler ud af egne erfaringer og hjælper os videre.

Eventdetaljer

19. juni 2021

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Brit Ross Winthereik

Professor, Centerleder

ITU, Center for Digital Velfærd

Per Krøis Kjærsgaard

Komponist, foredragsholder, skoleforstander

-

Anders Kjærulff

Moderator, Tech-Journalist

-

Svend Brinkmann

Professor

Aalborg Universitet

Stine Bosse

Bestyrelsesformand og tidligere CEO

-

Mikael Ekman

Policy Director

Microsoft


Eventdetaljer