Search

Bruges velfærdsstaten som digitalt eksperiment?

Institut for Menneskerettigheder

Debat - Retspolitik og forvaltning - Andet


Digital automatisering og kunstig intelligens vokser hastigt i den offentlige sektor. Det er særligt de store velfærdsområder, som står for skud. Målet er at effektivisere sagsbehandlingen, men der opstår en række dilemmaer af bl.a. retssikkerhedsmæssig, menneskeretlig og etisk karakter. Det gælder når den menneskelige kontakt erstattes med en robot, når myndigheder får større viden om borgernes liv gennem indsamling af store mængder data, og når kunstig intelligens bruges til at forudsige borgernes beslutninger. Hvilke krav skal vi stille til ny teknologi i den offentlige sektor, hvem skal bestemme farten på udviklingen, og hvordan skal vi håndtere, at 17-22% af befolkningen er digitalt udsatte i et land, som flere gange er kåret som verdensmester i digitalisering?

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej

16. juni 2022

16. juni 2022 14:00 - 14:45

Bruges velfærdsstaten som digitalt eksperiment?

Color

B16 - Menneskerettighedsteltet

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Christian Harsløf

Direktør

KL

Tanja Franck

Direktør

Digitaliseringsstyrelsen

Louise Holck

Direktør

Institut for Menneskerettigheder

Birgitte Arent Eiriksson

Vicedirektør

Justitia

Johan Busse

Formand

Dataetisk Råd


Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej