Search

Frirumsdebat: Styrker konstruktiv journalistik demokratiet?

Frirummet Højskolerne

Debat - Offentlighed, dialog og diskussion - Kultur, medier og idræt


Den offentlige debat redigeres og styres af journalister. Journalistens metode har stor betydning for, hvordan vi som borgere forstår samfundet, og for hvordan vi taler om samfundets udfordringer. Den konstruktive journalistik søger at formidle nuancer, bygge bro, involvere og inspirere borgerne til at handle. Hvad betyder det for demokratiet, at journalisten skal inspirere til løsninger fremfor at have fokus på at kritisere magthavere og afdække magtmisbrug? Bidrager konstruktiv journalistik til den demokratiske samtale, eller giver den så lidt rum til kritik, at den truer demokratiet? Tom Jensen og Ulrik Haagerup trækker fronterne op i første runde af Frirumsdebatten. I anden runde reflekterer debattørerne over hinandens argumenter og anerkender egen tvivl for i sidste runde at pege på nye initiativer. Undervejs inviteres du som deltager til at bidrage med dine perspektiver. Glæd dig til at opleve en anderledes debatform, der gør os klogere.

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej

16. juni 2022

16. juni 2022 17:00 - 18:00

Frirumsdebat: Styrker konstruktiv journalistik demokratiet?

Color

A9 - Højskolerne

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Tom Jensen

Chefredaktør

Berlingske

Ulrik Haagerup

Founder & CEO

Constructive Institute

Sofie Buch Hoyer

Ansvarshavende redaktør

Højskolebladet


Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej