Search

Det gode ungdomsliv med en hjerneskade

Selveje Danmark

Debat - Børn, unge og undervisning - Sundhed, omsorg og forebyggelse


Unge, som får en erhvervet hjerneskade, ønsker at leve som alle andre på deres alder. Men livets vilkår ændres, når hjernen skades pga. en ulykke, et traume eller en sygdom. Både fysisk og mentalt kan være begrænsninger, der går ud over muligheden for at bevare og danne sociale relationer og medfører stor risiko for eksklusion på uddannelser, arbejdsmarked og i samfundet generelt. Panelet debatterer: Er de unges sociale rehabilitering, som den foregår i dag, en metervare eller en målrettet indsats? Indeholder rehabilitering ambitioner om at øge selvværdet hos de unge? Hvordan bliver unge med hjerneskade inkluderet i det sociale liv på fx studier, fritidsinteresser og foreningsliv? Hvad er samfundets opgave – og hvem kan ellers hjælpe? Hvordan ønsker de unge selv at blive hjulpet og støttet? Panelet består af Rene Danielsson (DF), Charlotte Mølbæk (MF, SF), Bodil Toft (Selma Marie), Kristoffer Kromand (ung), Stine Harbech (Hjerneskadeforeningen). Moderator: Emil Falster (forsker).

Eventdetaljer

17. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Bodil Toft

Souschef

Selma Marie

Kristoffer Kromand

Ung

Ingen

Stine Harbech

Udviklingschef

Hjerneskadeforeningen

Emil Falster

Forsker/Moderator

Aalborg Universitet

Charlotte Broman Mølbæk

Medlem af Folketinget

SF

Rene Danielsson

Formand for social- og sundhedsudvalget

Bornholms Regionskomune

Brigitte Klintskov Jerkel

Medlem af Folketinget

Det Konservative Folkeparti


Eventdetaljer