Search

Havvind eller fisk?

GTS-foreningen

Debat - Klima, miljø og energi - Vækst, erhverv og beskæftigelse


Udover klimakrisen står vi overfor en krise, som er tilsvarende stor og kompleks: Biodiversitet-krisen. En ny rapport fra IPCC slår fast, at vi skal adressere de to kriser sammen. Især fordi en række af de kendte løsninger til at imødegå klimaændringer presser de kystnære levesteder for planter og dyr (habitater) og dermed lægger yderligere pres på biodiversiteten. Den grønne omstilling i form af havvind og udvikling af infrastruktur som tunneller og broer er faktorer, der påvirker de marine økosystemer og giver nogle risici. Men hvordan skaber vi en positiv synergi mellem udvikling på havet og klima- og biodiversitetskrise? • Vi skal fortsat udvikle ny infrastruktur på havet, men hvilke krav skal vi stille, så biodiversitet også tænkes ind i det? • Hvordan prioriterer vi forskellige krav, behov og ønsker? • Er der noget fundamentalt i planlovgivningen, der skal decentraliseres? • Og kan der gøres noget politisk for at skabe en god synergi mellem grøn omstilling og biodiversitet?

Eventdetaljer

17. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Liselotte Hohwy Stokholm

Adm. direktør

Tænketanken Hav

Filip Engel

VP

Ørsted

Torsten Gejl

Folketingsmedlem

Alternativet

Karen Timmermann

Professor

DTU Aqua og medlem af Danmarks Biodiversitetsråd

Anders Chr. Eriksen

RK Area Manager

DHI


Eventdetaljer