Search

Hvad sætter retningen for fremtidens universiteter?

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, Akademikerne, Tænketanken DEA

Debat - Uddannelse og forskning


Danske universiteter er forpligtet til at bidrage til udviklingen af Danmark gennem forskning og uddannelse. Men hvordan bidrager universiteterne bedst til at imødegå vor tids største udfordringer? 1. I hvilken grad og hvordan skal universiteterne tilrettelægge forskning og uddannelse efter samfundsudfordringer såsom FN’s verdensmål, den grønne omstilling, en aldrende befolkning eller ulighed i sundhed? Hvilke konsekvenser har det for den nysgerrighedsdrevne, frie forskning? 2. Hvordan kan vi sikre stærke universiteter i fremtiden, når skiftende politiske prioriteringer såsom social mobilitet, regionalisering og erhvervsudvikling løbende påvirker universiteternes vilkår?

Eventdetaljer

17. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Anna Haldrup

Ordstyrer

Næstformand i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR)

Janne Gleerup

Lektor, RUC

Akademikerne

Kasper Sand Kjær

Formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg

Socialdemokratiet

Per Michael Johansen

Rektor og næstformand for Rektorkollegiet

Aalborg Universitet

Stina Vrang Elias

adm. direktør

Tænketanken DEA

Jens Henrik Thulesen Dahl

Forskningsordfører

Dansk Folkeparti

Thomas Bjørnholm

Forskningsdirektør

Villumfonden


Eventdetaljer