Search

March: Ung, kend din magt!

Netværket af Ungdomsråd, Højskolerne

Aktivering/involvering - Børn, unge og undervisning - Offentlighed, dialog og diskussion


Igen i år inviterer Ungdommens Fællesfront til årets ungemarch. I år er temaet for marchen ”Ung, kend din magt!”, hvor vi sætter fokus på alle de steder i samfundet, hvor unge tager eller kan tage magten, men også på, hvor magtesløs man som ung også kan føle sig, når vi oplever gang på gang ikke at blive lyttet til. Med marchen ønsker vi at synliggøre unges vilje og vej til magt og plads i demokratiet, samt inspirere til demokratisk engagement. Vi skal styrke unges mulighed for at blive hørt og minde alle om, at ungdommen har en stemme, et talerør og et fællesskab. Fredag kl. 9 mødes alle på Ungdomshøjen, hvor der kan laves bannere eller skilte til marchen. Fra kl. 10 til 11 marcherer vi sammen gennem Folkemødepladsen. Marchen munder ud i et sceneevent på DUF/Spejdernes Scene kl. 11 til 12. Kom, og vær med til at vis, at unge kan og vil! NAU, Højskolerne og Bornholms Højskole står bag marchen.

Eventdetaljer

17. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Højskoleelever

Meningsdanner

Bornholms Højskole

Emma Nielsen

Forperson

Netværket af Ungdomsråd


Eventdetaljer