Search

Ungdomspartilederdebat om fremtidens velfærd

Forsikring & Pension

Debat - Offentlighed, dialog og diskussion


De seneste befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik viser, at der er udsigt til, at vi bliver flere og flere ældre. Aldersgrupperne på 80 år og ældre udgjorde i 2021 knap 5 pct. af befolkningen. Det forventes, at denne andel vil stige til omkring 10 pct. fra 2050 og frem. Det er dejligt, at vi lever længere i Danmark. Men bagsiden er, at vi står over for en økonomisk udfordring - både når det kommer til ressourceprioritering og varme hænder, da de ældste i befolkningen også er dem, som har det største plejebehov. Det kan blive dyrt for samfundet. Så, hvor højt må skattetrykket være, og kommer vi måske til at købe flere velfærdsydelser selv?

Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej

17. juni 2022

17. juni 2022 17:00 - 18:00

Ungdomspartilederdebat om fremtidens velfærd

Color

G3 - F&P

TILFØJ TIL MIT PROGRAM  

"FJERN FRA MIT PROGRAM"  

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Christian Bülow

Landsformand

Dansk Folkepartis Ungdom

Maria Ladegaard

Landsformand

Venstres Ungdom

Katrine Evelyn Jensen

Næstformand

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Jacob Robsøe

Landsformand

Radikal Ungdom

Malte Larsen

Landsformand

Nye Borgerliges Ungdom

Nynne Bjerre

Moderator

Moderator

Alexander Blavnsfeldt

Landsformand

SFU


Eventdetaljer

Sprog: Dansk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej