Search

Hvad er de vigtigste hensyn at tage i cannabisdebatten?

Selskab for misbrugspsykologi

Debat - Sundhed, omsorg og forebyggelse - Retspolitik og forvaltning


Debatten om cannabis er blevet så forenklet at den nu virker til at være reduceret til for-eller imod positioner. I denne sammenhæng bliver argumenterne brugt som om de alle sammen var ligeværdige, og taler man om f.eks. medicinsk cannabis vil det ikke være overraskende hvis modargumentet er hashpsykose, eller at bandekriminalitet vil stige, hvis man nævner hensyn til den personlige frihed til at vælge det rusmiddel man ønsker. Men er disse forskellige argumenter ligeværdige eller er der hensyn som er vigtigere end andre? Er det f.eks. vigtigere at tage hensyn til de unge som risikerer at udvikle et misbrug, eller er det vigtigere at tage hensyn til de ældre som ønsker at få adgang til cannabis som smertestillende? Eller skal man helst tage hensyn til personer som allerede bruger cannabis eller til dem som man gerne vil beskytte imod cannabis? I debatten vil panel og publikum gå i dybden med disse spørgsmål og forsøge at afklare hvilke hensyn er de vigtigste når man taler om cannabis.

Eventdetaljer

18. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Eric Allouche

Psykolog. Formand for Selskab for misbrugspsykologi

Selskab for misbrugspsykologi

Torsten Gejl

Folketingsmedlem

Alternativet

Khodr Mehri

Aktivist

Selvstændig i cannabisindustrien

Kristian Holte Kofod

Psykolog

U-Turn

Sebastian Winkler

Studerende

U-turns Tænketank


Eventdetaljer