Search

Hvordan får vi sat turbo på energirenoveringen af bygninger?

Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, BAT-kartellet

Debat - Vækst, erhverv og beskæftigelse - Vækst, erhverv og beskæftigelse


Der er stadig lang vej hjem i forhold til at skabe bevågenhed hos politikere og den brede befolkning omkring behovet for at energieffektivisere særligt den ældre bygningsmasse, hvis vi skal nå 2030-målene. Dertil kommer behovet for at reducere energiforbruget til produktion af nye bygninger. Behovet for at energieffektivisere er blevet yderligere aktuelt set i lyset af Ukraine-krisen, forsyningsknapheden og de eksplosivt stigende energipriser. Omkring 40 pct. af energiforbruget i Danmark anvendes i bygninger til opvarmning og drift af apparater mv., så der er et kæmpe potentiale for at reducere CO2-udledningen. Dertil kommer øvrige talrige positive gevinster så som bedre samfundsøkonomi, boligøkonomi og flere jobs. I debatten drøftes forslag til og muligheder for at få sat gang i energieffektiviseringen af bygninger.

Eventdetaljer

18. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


DELTAGERE

Lennie Clausen

Programchef

Realdania

Gunde Odgaard

Sekretariatsleder

BAT-Bygge-, Anlægs- Trækkartellet

Anders Stouge

Direktør

DI Byggeri

Per Kvols Heiselberg

Professor

Klimarådet


Eventdetaljer