Search

Bedre dagtilbud for børn – hvad skal der til?

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Debat - Børn, unge og undervisning


Hvor gode er vores daginstitutioner egentlig? VIVE og EVA sætter spørgsmålet til debat med afsæt i ny undersøgelse af kvaliteten af det dagtilbudsliv, de mindste børn møder. Hvor meget hænger sammen med normeringer og rekruttering? Er der enkeltstående knapper, der kan drejes på, eller hænger problemerne mere komplekst sammen? Og hvad kan kommuner, pædagoger og andre parter gøre ved problemerne? Det er nogle af spørgsmålene, når der gennem tre runders debat zoomes ind på kvaliteten i børnenes hverdag i dagtilbuddene, udfordringerne og hvor der kan sættes ind for at løse problematikkerne og løfte kvaliteten.

Eventdetaljer

16. juni 2023

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


Deltagere

Jakob Næsager

Børne- og ungdomsborgmester

Københavns Kommune

Elisa Rimpler

Formand

BUPL

Lotte Rod

Børne- og Undervisningsordfører

Radikale Venstre (RV)

Camilla Wang

Forkvinde

Danske Professionshøjskoler

Christina Barfoed-Høj

Direktør for Danmarks Evalueringsinstitut - EVA

Danmarks Evalueringsinstitut - EVA

Signe Nielsen

Formand

FOLA – Forældrenes Landsorganisation

Nanna Høygaard Lindeberg

Projektchef

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Stine Kart Skytte

Områdeleder for dagtilbud

Roskilde Kommune


Eventdetaljer