Search

Biodiversitet i byggeriet

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

Debat - Klima, miljø og energi - Uddannelse og forskning


Det bæredygtige byggeri har vi talt om længe – hvad med det biodiverse byggeri? Byggeriet har et medansvar for, at arter uddør i galoperende fart. Samtidig er der ingen tegn på, at vi stopper med at bygge, når vi ser ind i fremtidens urbanisering og befolkningstilvækst. Findes biodiversitet kun mellem bygningerne eller er det muligt at integrere det i det byggede? Hvordan bygger vi i pagt med og for naturen? Og kan man overhovedet skabe byggeri for alle arter – mennesket såvel som dyrelivet? Skal vi i gang med at bygge i materialer, der tilgodeser både mennesker og dyr? Eller er det i byplanlægningen, at biodiversiteten skal indtænkes - hvad siger forskerne? Kan biodiversitet blive en ny værdi for et byggeri – og er det den nye investeringsmulighed at sikre arter ikke uddør - hvad siger investorerne? Hvad forventer forbrugerne?

Eventdetaljer

16. juni 2023

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


Deltagere

Jakob Brandtberg Knudsen

Dekan for arkitektur

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

Mia Manghezi

Projektudviklingsdirektør

PensionDanmark

Katrine Hertz Mortensen

Moderator

Selvstændig

Lars Storr-Hansen

Adm. direktør

Danske Arkitektvirksomheder

Anne Skovbro

Adm. direktør

By & Havn

Lotte Nystrup Lund

Ph.d. studerende

Det Kongelige Akademi


Eventdetaljer