Search

Hvorfor forskes der ikke mere i fremtidens velfærd?

Danske Professionshøjskoler

Debat - Uddannelse og forskning


De kommende år byder på større ældreårgange, mindre ungdomsårgange og flere småbørn. Samtidig stiger forventningerne til kvaliteten af den velfærd, vi som borgere møder i fx børnehaver, skoler og på sygehuse. Det er derfor et stort samfundsproblem, at vi i disse år oplever et fald i søgningen mod uddannelserne til fx sygeplejerske og pædagog, ligesom hospitaler og børnehaver har svært ved at rekruttere uddannede medarbejdere. Den udvikling presser det danske velfærdssamfund og ikke mindst kvaliteten i fx børnehaver, skoler og sygehuse. Én måde at løse udfordringen på er at styrke forskningen i den borgernære velfærd, så der kan udvikles klogere løsninger i vores måder at løse velfærdsopgaverne på. Vi skal debattere, hvorfor der ikke forskes mere i fremtidens velfærd, og om vi i dag har de rigtige vilkår for at forske i velfærd. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) vil undervejs præsentere hovedkonklusioner fra ny analyse.

Eventdetaljer

16. juni 2023

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


Deltagere

Stefan Hermann

Rektor

Københavns Professionshøjskole

Maja Horst

Dekan

Aarhus Universitet

Tine Curtis

Forskningschef og leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL samt adj. professor.

Aalborg Kommune

Frede Blaabjerg,

Formand

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR).


Eventdetaljer