Search

Kan man være for klog til at blive håndværker?

Dansk Arkitektur Center

Interview/samtale - Offentlighed, dialog og diskussion - Vækst, erhverv og beskæftigelse


Håndværkerne bygger broer, højhuse, motorveje og får kæmpeprojekter til at blive til virkelighed. Men alligevel er erhvervsuddannelsernes prestige lavt – og dalende. De seneste år har kun 20% unge søgt en erhvervsuddannelse efter folkeskolen – et tal, der er langt fra den politiske målsætning om 30% i 2025. Og dét er et problem, for vi er allerede i mangel på håndværkere. Meget tyder på, at vi kommer i lære i fordommene allerede fra en tidlig alder. Det er især forældrene, der spiller en helt afgørende rolle i deres børns uddannelsesvalg. Et valg der altså sjældent lander på erhvervsuddannelserne. Men hvorfor er det sådan? Vi quizzer i håndværkerfordomme, og diskuterer, hvordan fordomme former uddannelsesvalg, fravalg og fremtidsmuligheder. Og så spørger vi også, om fordommene måske bygger på nogle helt reelle problemstillinger. Kan arbejdskulturen virke afskrækkende for unge – fx kvinder – der ellers kunne blive dygtige håndværkere? Og hvordan får vi endnu flere dygtigere håndværkere?

Eventdetaljer

16. juni 2023

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


Deltagere

Kasper Palm

Forbundssekretær

Dansk Metal

Anne Katrine Harders

Programleder, ph.d.

Dansk Arkitektur Center

Michael Jeppesen

Journalist

Moderator

Mette Schak Dahlmann

Murer & Meningsdanner

Mette Murer


Eventdetaljer