Search

Nyt kommunalt børne- og ungdomspsykologisk tilbud

Sundhedsstyrelsen

Debat - Sundhed, omsorg og forebyggelse


Antallet af børn og unge, der rapporterer, at de mistrives, er steget. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at forbedre den mentale sundhed blandt børn og unge med psykisk mistrivsel. Mange forældre, børn og unge oplever, at vejen til hjælp er svær. Der er lang ventetid og mange henvisninger mellem skole, kommune, praktiserende læge og børne- og ungdomspsykiatri, før børn og unge får den hjælp, de har brug for. Derfor skal der etableres et tilbud i kommunerne, som skal sikre, at børn og unge hurtigere og nemmere kan blive udredt og tilbudt den hjælp, de har brug for. Men hvordan skruer vi et tilbud sammen, så vi sikrer os, at børn og unge får den hjælp de har brug for? Hvordan sikrer vi, at de får den hjælp, de har brug for i tide, så det ikke får betydning for barnets videre liv og udvikling? Og hvordan skal sundhedsvæsenets tilbud placeres i forhold til de sociale tilbud?

Eventdetaljer

16. juni 2023

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


Deltagere

Rikke Alice Bille

Leder af Forældrerådgivningen

Skole og Forældre

Agnethe Vale Nielsen

Enhedschef for Sygehusplanlægning

Sundhedsstyrelsen

Eva Secher Mathiasen

Formand

Dansk Psykolog Forening

Nina Tejs Jørring

Forperson

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab


Eventdetaljer