Search

Skal regeringen stå for middagen?

Rådet for sund mad

Debat - Fødevarer og madkultur - Sundhed, omsorg og forebyggelse


Gode og sunde vaner grundlægges i barndommen. I regeringsgrundlaget fra 2022 står der, at SVM-regeringen ønsker at løfte sundheden og trivslen blandt børn og unge, på tværs af bl.a. sundheds-, kultur- og børne- og skoleområdet gennem en forebyggelsesplan. Samtidig vil regeringen styrke indsatsen i forhold til forebyggelse af overvægt. Vi ved fra forskningen at sund mad og en stærk måltidskultur er et vigtigt element, når det kommer til at sikre det gode børne- og ungeliv. Men vi mangler en forankring af den gode madkultur og måltidet på sundhedsområdet. Samtidig står kommunerne med vidt forskellige ressourcer og meget forskellige udfordringer på sundhedsområdet. Så hvordan får vi sikret at mad og måltider også bliver en del af den kommende forebyggelsesplan. Skal regeringen overhovedet stå for middagen? Til debatten deltager både politikere, eksperter og private aktører til en samtale om, hvordan vi får sat mad på dagsordenen i forebyggelsesdebatten. Anne Glad er moderator.

Eventdetaljer

16. juni 2023

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


Deltagere

Anne Glad

Moderator

Rådet for sund mad

Thomas Roland

CSR direktør COOP

COOP

Annemarie Zacho-Broe

Regionsdirektør i Region Sjælland og tidl. kommunaldirektør

Region Sjælland

Caroline Hermansen

Hovedbestyrelsesmedlem

Danske Skoleelever

Nina Geiker

Forskningschef

Center for Sundt Liv og Trivsel