Search

Kan vi samarbejde på nye måder om socialt entreprenørskab?

Dansk Missions Råd, Menighedsplejen i Danmark, Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

Debat - Socialpolitik og integration - EU og udenrigspolitik


I ind- og udland er der forskellige erfaringer med socialt entreprenørskab, men hvordan får vi læring fra hinanden. Erfaringerne opsamles i forskellige ministerier, og synet på kirkens og civilsamfundsorganisationer rolle meget forskelligt alt efter om det er socialministeriet eller udenrigsministeriet. I Danmark foregår, der en del samskabelsesprojekter mellem civilsamfund og kommunen, ligesom der i udlandet er samskabelsesprojekter mellem NGO’er men statslige aktører, hvordan får vi delt den viden på tværs af landegrænser og ressortministerier? I denne debat vil vi udover eksempler fra konkrete samskabelsesprojekter, også drøfte nye erfaringer som med fordel kunne deles både hjemme og ude.

Eventdetaljer

17. juni 2023

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


Deltagere

Anna Bjerre

Stifter og direktør af Girltalk og autoriseret psykolog

Girltalk

Filip Buff Pedersen

Politisk Rådgiver

Center for Kristeligt udviklingsarbejde

Mette Møbjerg Madsen

Generalsekretær

Menighedsplejen i Danmark

Katja Gunnertoft Bojsen

Sekretariatschef

Center for Kristeligt Udviklingsarbejde

Poul Erik Clausen

Generalsekretær i Jysk Børneforsorg og medlem af Frivilligrådet

Jysk Børneforsorg/Fredehjem


Eventdetaljer