Search

Hvordan anvender vi arbejdskraften i Norden bedst muligt?

Nordisk Ministerråd

Foreningen Norden

Debat - Vækst, erhverv og beskæftigelse - Transport og byggeri


Der er store forskelle i beskæftigelsesgrad og arbejdsløshed mellem de nordiske lande. Kunne man besætte stillinger i ét nordisk land med ledig arbejdskraft fra et andet? Norden har haft et fælles arbejdsmarked i 70 år, men kun 1,7 % af befolkningen arbejder i et andet nordisk land end det, de blev født i, og antallet af grænsependlere i Norden er det halve af EU-gennemsnittet. Greater Copenhagen vurderer, at samfundet alene i Øresundsregionen kan hente gevinster i milliardklassen ved at fjerne grænsehindringer. Det kan dreje sig om alt fra Skatteproblematikker, ufleksible regler for tredjelandsborgere og usikkerhed ved hybridarbejde over grænserne til noget så konkret som dårlig infrastruktur. Hvad står i vejen for, at de nordiske lande kan udnytte det fulde potentiale i vores fælles arbejdsmarked? Der inviteres til debat om det nordiske arbejdsmarked i Nordens telt på Folkemødet!

Eventdetaljer

Sprog: Nordisk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej

15. juni 2024

15. juni 2024 15:00 - 15:45

Hvordan anvender vi arbejdskraften i Norden bedst muligt?

Color

B12 - Nordisk Ministerråd

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  


Deltagere

Lars Barfoed

Formand

Foreningen Norden

Martin Breum

Journalist og iagttager

Selvstændig

Anette Steenberg

CEO

Medicon Valley Alliance

Peter Lanng Nielsen

Bestyrelsesformand

Dansk Industri Hovedstaden


Eventdetaljer

Sprog: Nordisk
Underholdningsevent: Nej
Tegnsprogstolkes: Nej
Teleslynge: Nej