Vis menu

Fra borgerne til Christiansborg: 222 Verdensmålsidéer blev overrakt

Tirsdag den 10. december overrakte Foreningen Folkemødet 222 idéer fra borgere til Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål. De mange idéer var samlet i et idékatalog, omhandlende hvordan vi indfrier FN's 17 Verdensmål. Overrækkelsen var kulminationen på de fem folkehøringer Foreningen afholdt sammen CHORA 2030 og fem danske kommuner.
Læs hele idékataloget her

Fra abstrakte mål til konkret handling

Folkemødet 2019 stod i Verdensmålenes tegn. For første gang i Folkemødets historie var der ét fælles tema som dannede rammen for årets Folkemøde. Det blev taget godt imod af både arrangører og gæster. 80% af alle events på dette års Folkemøde omhandlede et eller flere af Verdensmålene; og hele Folkemødet tog udgangspunkt i, hvordan vi bedst muligt kan efterleve de 17 Verdensmål i vores samfund og give et positivt aftryk på den verden vi lever i. Folkemødet 2019 blev derfor den (måske) største samling af samtaler om Verdensmålene. 

Forud for Folkemødet havde Foreningen Folkemødet i samarbejde med CHORA 2030 og fem danske kommuner afholdt fem folkehøringer. I Odense, Fredericia, Middelfart, Slagelse og Ballerup Kommune mødtes mere end 200 borgere med det formål at omsætte FN’s 17 Verdensmål til hverdagsmål. Ud af folkehøringerne i de fem kommuner er det kommet 222 idéer til, hvordan vi kan indfri Verdensmålene. Disse idéer er samlet i et katalog som Formanden for Foreningen Folkemødet, Jann Sjursen, overrakte til formanden for 2030-netværket, Kristian Jensen. 

Til overrækkelsen på Christiansborg var omkring 70 gæster mødt op for at overvære overrækkelsen. Heriblandt arrangører på Folkemødet, borgere, folketingsmedlemmer og repræsentanter for kommunerne. 

Borgernes idéer og ønsker til politikerne

De mange idéer blev udviklet af engagerede borgere i de fem kommuner; og idéer var der masser af. Både store og små. Alt fra et "reklamer, ja tak"-skilt, så man selv aktivt skal tilvælge reklamer, til en national beslutning om indførelse af løs-vægts supermarkeder for at undgå madspild. Du finder alle 222 idéer i idékataloget her: Idékatalog Folkehøringer 

Det gennemgående for alle var en vilje fra borgerne til at ændre vaner og et ønske om at være med til at skabe forandring. Men ligeså parate deltagerne var på forandring, var det også tydeligt, at vi som borgere ikke kan gøre det selv. Det kræver politisk vilje og handlekraft, og nationale beslutninger. Så opfordringen fra borgere og Foreningen Folkemødet til politikerne på Christiansborg var klar: Danskerne skal og vil inddrages i udviklingen og implementeringen af løsninger på vores fælles udfordringer. Men det er staten og kommunerne, der skal vise vejen og gå forrest. Det er dem, der skal muliggøre ændringer. Det er dem, der skal invitere befolkningen med på råd. Et idékatalog til inspiration

Og hvad kan et katalog med 222 idéer så gøre af forskel, og hvad kan vi egentlig bruge det til? Opfordringen fra Kristian Jensen, formand for 2030-netværket var klar: Vi må ikke tro, at den måde vi allerede gør tingene på, også er den måde, der skaber størst forandring. Forandringen sker, når vi kigger mod nye idéer og samarbejder på tværs i samfundet om at gøre en forskel. Dér kan kataloget byde ind med konkrete bud på, hvordan borgere kan gøre en forskel, og politikerne kan bruge kataloget til at blive mindet om engagementet og ønskerne om reelt at skabe forandringer i vores samfund, som borgerne er klar til. 

 

Borgere som Verdensmålsagenter

De fem folkehøringer bestod af en bred gruppe af borgere i forskellige aldre og med mange forskellige baggrunde. De deltagende skulle igennem en spørgeundersøgelse om deres holdning til Verdensmålene og derefter udvikle egne idéer til, hvordan vi i Danmark kan leve op til målene og dernæst præsentere dem. Deltagerne påtog sig rollen som Verdensmålsagenter for at skabe lokale tiltag til et bæredygtigt samfund. Til høringerne var også lokale politikere og ansatte i de respektive kommuner, så samtalen mellem borgerne og beslutningstagerne var etableret fra starten.

 

Læs kataloget og de mange idéer

Det er Folkemødets og CHORA 2030's håb, at det færdige katalog med de mange idéer kan virke som inspiration til at styrke samarbejdet mellem kommuner og på tværs af organisationer, borgere og beslutningstagere, så idéerne kommer ud og leve i samfundet. Vi håber at kataloget kan være med til at inspirere til handling og forandring.

Har du lyst til at læse mere om folkehøringerne og de mange idéer, kan du finde kataloget her: Idékatalog Folkehøringer