Vis menu

Hjemmeværnet yder igen i år en stærk indsats på Folkemødet

Hjemmeværnet vil igen i år være at finde på Folkemødet med en stærk sikkerheds- og kontrolmæssig indsats, der primært er båret af frivillige kræfter.

Det Bornholmske Hjemmeværn har støttet Folkemødet, siden det startede. Og det gør de igen i år. Med deres store støtte til politiet og Forsvaret sørger de for, at sikkerheden omkring Folkemødet er i top. De støtter på land, i vand og i luften med operative og logistiske opgaver og vil således både være at finde i og omkring festivalpladsen i Allinge, Rønne Havn og andre områder, hvor politiet og Forsvaret har enheder.


I år leverer Hjemmeværnet hele 7000 mandetimer og vil således stille med 180 mand, der primært er frivillige – både fra Bornholm og resten af landet. En indsats, som Foreningen Folkemødet er utrolig glad for.


Major Lars Lilholm, der er næstkommanderende ved Det Bornholmske Hjemmeværn, glæder sig også over, at de kan være med til at støtte politiet og Forsvaret i deres opgaveløsninger omkring Folkemødet:


”Vores fornemmeste opgave er at støtte op om politiets og Forsvarets opgaver i forbindelse med sikring, overvågning, bevogtningsopgaver og fx hele den her trafikreguleringsopgave for at få trafikken op og køre og glide, som den skal. Her er vores folk også ude og trafikregulere omkring Allinge,”
fortæller han og fortsætter:


”Hjemmeværnet støtter op omkring Folkemødet, fordi vi kan se et kæmpe formål i at støtte politiet og Forsvaret og skabe rammerne omkring selve Folkemødet. Vi ved, hvor vigtig Folkemødet er for Bornholm. Så på den måde kan vi være med til at skabe og støtte den gode udvikling for hele øen, der er kommet i kraft af Folkemødet.”


                               

Frivillige gengangere fra hele landet
Lars Lilholm glæder sig særligt over, at størstedelen af Hjemmeværnets folk på Folkemødet er frivillige, der ønsker at tage del i festivalen og komme igen år efter år:

”Det er frivillige, der tropper op for at skabe rammerne om demokratifesten nede i Allinge. Det er folk fra hele landet.”


”Det der gør, at folk kommer og hjælper til, det er, at de kan se vigtigheden i det for Bornholm. For vi synes alle, at det er et fantastisk arrangement, som skaber en masse gode ting. Så i den forbindelse vil de gerne yde lidt støtte, fordi det har stor betydning for hele øen. Der er mange gengangere ovre fra, for når de først har været herovre og oplevet stemningen, samarbejdet med os bornholmere og den demokratifest, som de er med til at støtte, så melder de sig igen næste år. Så det at være sammen om opgaven og støtte selve Folkemødet gør, at folk kommer tilbage.”


Selvom Folkemødet officielt løber fra torsdag den 13. juni og frem til og med søndag den 16. juni, starter Hjemmeværnets Folkemøde allerede om mandagen. Her ankommer de forskellige myndigheder og enheder fra den anden side af vandet.


”Vi starter normalt vores opgaveløsning med vores folk mandag og slutter søndag. Når vi er rigtig mange, så har jeg små 200 vagter på i døgnet, og det er primært torsdag, fredag og lørdag, hvor den store indsats er. Så det starter stille og roligt mandag, tirsdag og onsdag, eskalerer torsdag, fredag og lørdag, og så begynder vi at trappe ned om søndagen. Så alt det her betyder, at jeg skal have små 180 mand i gang i løbet af Folkemøde-ugen,”
afslutter Lars Lilholm om det store antal frivillige, der med glæde hjælper med at få Folkemødet op at køre.


Bliv klogere på Hjemmeværnet under Folkemødet
Udover at hjælpe med sikkerheden og kontrollen, deltager Hjemmeværnet også med eget skib på Folkemødet, hvorpå de holder events. Dette skib fungerer som informationsplatform, hvor formålet blandt andet er at vise og fortælle om Hjemmeværnets opgaver og kapaciteter samt at facilitere debatter. Siden 2013 har de været fast deltager med skibet MHV903 HJORTØ, der ligger centralt placeret i Allinge Havn.