Vis menu

Det Gode Event LIVE

Onsdag d. 5. februar kl. 14-17 afholder Foreningen Folkemødet en inspirations- og vidensdelingskonference for alle interesserede folkemødedeltagere og arrangører. Det sker på Teaterøen i København, William Wains Gade 18, Refshaleøen.

Til Det Gode Event LIVE vil vi sammen undersøge, hvordan vi kan udvikle den demokratiske samtale i folkemøderegi og udvikle folkemødedebatterne, så de involverer flere, stikker dybere og rækker videre. Vi skal inspirere hinanden og dele viden og erfaringer i udviklingen af vores respektive folkemødeaktiviteter.
Eftermiddagen vil blive en blanding af aktuel folkemødeinformation, oplæg, mini-masterclasses og debat-laboratorier.

 

Tilmeld dig Det Gode Event LIVE

 

Folkemøde-labs
Der vil være 6 forskellige debatlaboratorier, som hver bliver afviklet 2 gange. Du har derfor mulighed for at komme på to forskellige labs.
De 6 labs er:

  1. Samtalesaloner: Bring alle stemmer i spil, skab plads til nysgerrighed og nuancer - og styrk de tværfaglige netværk. Miniworkshop med Nadja Pass fra Samtidens Akademi, Borgerlyst og Samtalesaloner.
  2. Demokrati Fitness: Miniworkshop med Kathrine Krone Laurent fra Demokratiscenen hvor du bl.a. får mulighed for at træne din uenigheds-og/ eller mobiliseringsmuskel.
  3. Repræsentation: Mai Rasmussen fra Kvinfo giver dig inspiration til hvordan du får repræsentation i din demokratiske samtale, og sammen hjælper vi hinanden til at finde dem vi ikke selv kan se.
  4. Flere i teltet, sammen – om hvordan samarbejde med andre aktører kan skabe nye perspektiver den demokratiske samtale: oplæg ved Hans Beck Gregersen fra Dansk Energi.
  5. Debat med tvivl og eftertanke: Workshop ved Marlene Borst Hansen fra Frirummet om at skabe demokratisk samtale med plads til både tvivl, nysgerrighed og refleksion.
  6. Introduktion til 'Open Space', 'Cirklen' og 'World Café', samtaleformater der inddrager flere stemmer og aktiverer den kollektive intelligens. Vi udforsker sammen, hvornår det er relevant og nyttigt at anvende dem, og hvordan vi gør brug af dem. Med Helle Solvang fra Værtskabet og Art of Hosting.

Da vi har begrænset plads på de forskellige labs og skal fordele jer bedst muligt, skal vi bede dig om at markere 3 workshops, som du gerne vil deltage i. Har du en prioriteret rækkefølge, kan du angive det nedenfor. Så vil vi gøre vores bedste for at du får mulighed for at prøve dine 2 første valg. 

Tilmeld dig Det Gode Event LIVE og dine ønskede Folkemøde-labs.

Byttebørs
I dagens anledning laver vi også en analog byttebørs: Vi har alle sammen noget vi mangler og noget vi kan byde i planlægningen af folkemødeevents, og derfor beder vi dig inden konferencen om at udfylde disse (Leder efter / Tilbyder) opslag til Byttebørsen. Her kan du både skrive, hvad du leder efter, og hvad du gerne vil tilbyde. Du må meget gerne udfylde flere opslag. Medbring opslagene den 5/2, så kommer det op på opslagstavlen - måske I finder det perfekt match til jeres event!

Lidt praktisk om stedet
Det Gode Event LIVE finder sted på Teaterøen, primært i Afmagnetificeringsstationens rå og ærlige lokaler og panoramasal helt yderst på Refshaleøen – med kig til vandet, blot ti minutters cykeltur fra Kongens Nytorv. Medbring gerne passende varmt tøj – og eventuelt en paraply, hvis der varsles regn på dagen – der kan forekomme en udendørs gå-tur mellem nogle af folkemødelabs’ene.

 

Program for dagen
Kl. 14:00 – 15:00: Velkommen til Det Gode Event LIVE, en inspirations- og vidensdelingskonference v/Jann Sjursen, formand for Folkemødet.
• Hvorfor tale om den demokratiske samtale?
Oplæg: Det gode værtskab og hvilken betydning det har for hvordan vi taler sammen v/ Helle Solvang

Kl. 15:10 – 15:40 Første runde Folkemøde-labs

Kl. 15:40 – 15:50 Pause/tid til at skift lab.

Kl. 15:50 – 16:20 Anden runde Folkemøde-labs

Kl. 16:20 – 16:30 Pause/tid til at komme i Panoramasalen

Kl. 16:30 – 17:00 Afslutning og udveksling
• Byttebørs: Find dem du mangler, og kom ud til dem der har brug for dig
• En oplevelse

Vi glæder os til at se dig!

Skal du med? Tilmeld dig Det Gode Event LIVE