Vis menu

Vores demokrati har brug for Folkemødet

Det er en god investering for folkestyret at investere i Folkemødet. Derfor opfordrer vi Folketingets partier til at bakke op og støtte Folkemødet økonomisk.

Indlæg af Foreningen Folkemødets medlemmer. 

Vores hverdag og samfund er ikke, som det plejer. Fremfor at dyrke de fysiske møder må vi holde afstand. Fremfor at møde nye mennesker må vi holde os til de allernærmeste. Men det er netop i disse tider, hvor vi som samfund er mest isoleret, at vi skal dyrke fællesskabet og de værdier, der binder os sammen. Vi skal dyrke den demokratiske samtale mellem borgere og beslutningstagere. Disse samtaler er en demokratisk nødvendighed og selve demokratiets sjæl. I en tid hvor corona- krisen har fået mange til at føle sig afkoblet fra den demokratiske debat, er Folkemødet vigtigere end nogensinde. For det er på Folkemødet, vi udvikler og dyrker dialogen. Folkemødet 2021 kan bidrage til at sikre, at folkestyret og folkesundheden går hånd i hånd.

Førstehjælp til den demokratiske samtale
Men Folkemødet på Bornholm er presset. Aflysningen af Folkemødet 2020 betyder underskud, og corona-tilpasningen af Folkemødet 2021 øger udgifterne med sundhedsmæssige tiltag og en digital udvidelse, der skal sikre at flest muligt kan deltage i debatter og folkehøringer, når vi ikke kan samles, som vi plejer. Samtidig betyder corona-begrænsningerne i antallet af fysisk deltagende, at indtægtsmulighederne er kraftigt reduceret. Så Folkemødet er økonomisk i knæ på et tidspunkt, hvor det aldrig har været vigtigere med et Folkemøde, der får genstartet de demokratiske samtaler.

Derfor er der behov for statslig medfinansiering for at genskabe rammerne for den demokratiske debat mellem folket, politikere, civilsamfund og erhvervsliv i en corona-tilpasset form – og for at sikre, at der er også vil være Folkemøde på Bornholm i fremtiden. I snart 10 år har Folkemødet styrket dialogen og demokratiet; vi mener det fortjener mange år endnu. Derfor er det vigtigt, at politikerne på tværs af partifarver økonomisk sikrer Folkemødet. Med en bevilling på nogle millioner, vil det være muligt for Folkemødet fortsat at sikre borgernes mulighed for at blive en del af samtalerne om det samfund, vi alle lever i.

Heldigvis oplever vi fortsat stor opbakning fra Folkemødets mange partnere og lokale aktører, der støtter op, men det er op ad bakke at skabe et coronatilpasset Folkemøde uden yderligere økonomisk støtte.

 

 

Corona må ikke tage livet af vores demokratiske værdier
Corona-pandemien må ikke tage livet af de vigtige demokratiske samtaler. Folkemødet kan bidrage til at sikre og udvikle nye måder for dialog og samtale, i en anderledes og distanceret tid. Også selvom Folkemødet i 2021 selvfølgelig bliver markant anderledes og ikke vil ligne det Folkemøde, vi kender. Det bliver med færre mennesker samlet, færre arrangementer og en langt større digital demokratideltagelse. Det bliver et trygt Folkemøde i fuld overensstemmelse med de sundhedsmæssige anbefalinger. Et Folkemøde, hvor deltagerbegrænsninger, zoneinddelinger og hygiejne er i fokus, og hvor blandt andet digitale folkehøringer vil muliggøre samtalen mellem borgere, civilsamfund, erhvervs- og foreningsliv og beslutningstagere.

På Folkemødet taler vi i øjenhøjde med hinanden
Folkemødet er dialog og et møde i øjenhøjde. På Folkemødet lægger man spin-manualen og konflikterne på hylden og fokuserer på at lytte, tale, blive klogere og lade sig inspirere.

Folkemødet er en hyldest til det uformelle møde, til dialogen og til vores demokrati. Og så er det for folket: 70% af dem der deltog i Folkemødet 2019 var enten frivillige eller deltog som privatpersoner, viser evalueringen af Folkemødet. Ligeledes kan man se, at 90% af alle deltagere påpeger at Folkemødet i høj eller meget høj grad styrker den demokratiske dialog.

Folkemødet er siden sin start i 2011 på kort tid blevet en særlig institution i Danmark. Folkemødet er en af vores største demokratiske begivenheder.

En investering i demokratiet
Vi opfordrer til, at folkestyret støtter op om alle de mange organisationer, foreninger, græsrødder og borgere, der har noget på hjerte. Støtter op om den samtale, der udgør fundamentet, demokratiet bygger på. Folkemødet er forankret på Bornholm, men er hele Danmarks Folkemøde.

Vi arbejder selvfølgelig også på at rejse ressourcer fra andre aktører og tilpasse vores økonomi til de pressede omstændigheder, som hele vores samfund befinder sig i. Heldigvis oplever vi stor opbakning fra mange ikke mindst vores faste partnere og lokale aktører. Men økonomisk bliver det op ad bakke uden national støtte.

Vi opfordrer derfor folkestyret til at investere i vores demokrati og de samtaler, som er essensen af Folkemødet. Vi skal som samfund ud på den anden side af denne corona-pandemi; men vi må ikke miste os selv og vores demokratiske dialog på vejen. Det er nu, vi har brug for Folkemødet.

 

Foreningen Folkemødets medlemskreds

Connie Hedegaard, Bestyrelsesformand i Concito - Danmarks grønne tænketank
Winni Grosbøll, Borgmester i Bornholms Regionskommune
Vibe Klarup, Formand for Rådet for Socialt Udsatte og Direktør for Hjem til Alle Alliancen
Bruno Månsson, Advokat og indehaver af Paragraf Plus med møderet for Højesteret
Olav Hesseldahl, Engagementsdirektør i Ungdomsbureauet og medskaber af Ungdommens Folkemøde
Alfred Josefsen, Bestyrelsesformand i UNICEF Danmark
Charlotte Bach Thomassen, Formand i DGI
John Wagner, Direktør i De Samvirkende Købmænd
Lisbeth Trinskjær, Formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Allan Hansen, Direktør i Nordisk Film
Jann Sjursen, Sekretariatschef for Foreningen af Kristne Friskoler
Susanne Hegelund, Partner i Hegelund og Mose
Esben Danielsen, Fagdirektør for Kultur i Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltingen
Signe Lopdrup, Direktør i Roskilde Festival-gruppen
Lene Frigaard, Sektionsleder på Bornholms Hospital og næstformand i Bornholms Idræts- og Kulturcenter
Mikkel Marschall, Grundlægger samt ejer af Sol over Gudhjem