Vis menu

Coronavirus og Folkemødet

OPDATERET 27. MARTS. En kort orientering fra Foreningen Folkemødet. 

Opdatering 27. marts:

Foreningen Folkemødet følger fortsat situationens udvikling, og vi er i disse dage ved at afdække og vurdere forskellige mulige løsninger.

Vi står i en svær situation, og overfor en svær beslutning. Derfor mener vi, at der er behov for et klarere billede af effekten af de tiltag, regeringen har gennemført, før vi kan træffe en beslutning. Det forventer vi at få i løbet af den kommende uge.

Derfor mødes bestyrelsen den 3. april for alene at drøfte afholdelsen af Folkemødet 2020.

Som konsekvens af den usikkerhed vi alle står overfor, har vi besluttet at flytte den næstkommende deadline 14 dage.

  • Design af stadeplads, herunder deadline for bestilling af inventar, telte, el, internet m.v. rykkes fra 3. april til 17. april.
  • En eventuel ændring af deadline for tilmelding af events udmeldes senere

Bedste hilsner

Foreningen Folkemødet

 

 

Opdatering 20. marts:

Foreningen Folkemødet erkender, at der er stigende usikkerhed om, hvorvidt Folkemødet i juni 2020 kan gennemføres. Vi følger naturligvis situationen tæt, og vi nærmer os et tidspunkt, hvor en aflysning ud fra en samlet vurdering kan blive nødvendig pga. Corona-krisen. Men det er ikke der, vi er lige nu. Vi fastholder den tætte kontakt med myndigheder, og vi følger situationens udvikling nøje.

18. marts:

Folkemødets sekretariat får fortsat henvendelser om coronavirus og dens mulige effekt på Folkemødet fra den 11.-14. juni. Henvendelserne og situationen i almindelighed har fået os til at intensivere den i forvejen tætte kontakt, vi har med politi og øvrige myndigheder.

Ingen af disse myndigheder kan naturligvis forudsige i hvilket omfang coronavirus vil kunne påvirke afholdelsen af Folkemødet på nuværende tidspunkt. Ligeledes har regeringen og myndighederne indført en række tiltag, som vi følger udviklingen af.

Udgangspunktet for vores arbejde lige nu er, at vi fortsat forventer at afholde Folkemødet i uge 24, og fastholder på nuværende tidspunkt alle deadlines.

Vi er opmærksomme på de udfordringer situationen medfører for alle involverede. Derfor følger vi udviklingen nøje og vil rettidigt melde ud, hvis forventningen om afholdelsen af Folkemødet ændres.

Vi opfordrer alle vores samarbejdspartnere til også at efterleve anbefalinger og henstillinger fra myndigheder ift. at begrænse smitten og samtidig holde sig orienteret på eksempelvis www.coronasmitte.dk

Vi følger situationen, arbejder videre hver for sig, og hvis der sker ændringer i vurderingen, vil det blive meldt ud her på siden.