Vis menu

Folkemødet 2021 tager form

Folkemødet 2021 bliver en spændende hybrid mellem et skalerbart fysisk Folkemøde i Allinge og digitale events, hvor publikum kan følge med og deltage i debatterne hjemmefra. Selvom rammerne for det fysiske arrangement i Allinge fortsat afventer myndighedernes udmelding, er der allerede nu en række aktiviteter, der er på plads.

Foreningen Folkemødet melder om stor opbakning og interesse for at deltage på årets Folkemøde. Flere hundrede organisationer, samtlige partier og en række partnere og medier ønsker at deltage på Folkemødet – enten fysisk eller digitalt. Blandt nogle af de mest populære debattemaer i år er genstart af den grønne omstilling, sundhedspolitik, genstart af erhvervslivet, socialpolitik og uddannelsesforhold, ligesom Verdensmålene får en central plads på årets Folkemøde.

Hos Foreningen Folkemødet afventer man fortsat myndighedernes udmeldinger ift. rammerne om det fysiske arrangement i Allinge, men direktør Camilla Laudrup glæder sig over den store opbakning:

”Folkemødet har nu modtaget ansøgninger fra flere hundrede vidt forskellige grupper af organisationer, der trods corona-usikkerhed om Folkemødets form og størrelse ønsker at lave debatter og events – enten fysisk og digitalt. Det er fantastisk at opleve, hvor stor interessen er i Danmark for at skabe demokratiske samtaler mellem borgere og  beslutningstagere på tværs af forskellige sektorer, interesser og politiske skel,” udtaler Camilla Laudrup.

Folkemødet gennemføres med en blanding af nye initiativer og faste traditioner i en hybrid mellem fysiske aktiviteter i Allinge og digitale aktiviteter på folkemødet.dk. Alt sammen for at corona-tilpasse Folkemødet og sikre, at alle kan deltage, så de vigtige demokratiske samtaler kan genstartes.

Mediesamarbejder
I Allinge vil Hovedscenen og en række temascener være hjertet af Folkemødet ’21 fra morgen til aften med politiske debatter, markante kulturelle indslag og uddeling af Dialogprisen til en folkevalgt politiker.

TV2 NEWS dækker Folkemødets hovedscene, og sender derfra blandt andet partiledertalerne og programmerne ’Lippert’ og ’News & Co.’. Hele dagsprogrammet streames på folkemødet.dk.

DR gør også klar til at dække Danmarks store demokratibegivenhed fra Bornholm. Blandt andet med programmer sendt fra DR’s Folkemødescene på havnen i Allinge kan DR være med til at sikre, at Folkemødet når ud til hele Danmark.

Ligeledes dækker TV2 Bornholm Folkemødet markant, ligesom Altinget deltager og dækker Folkemødet 2021 med nyheder, reportage, daglige podcast og live-streamede egne debatter, talks og interviews.

Verdensmålene som centralt tema
Verdensmålene bliver et centralt tema på Folkemødet 2021, og Foreningen Folkemødet oplever allerede en markant og bred interesse for debatter og events omkring Verdensmålene. Derfor vil Verdensmålenes Plads være en af temascenerne i Allinge, hvor Folkemødet med 2030beyond i spidsen og i samarbejde med en tværsektoriel værtsgruppe sætter fokus på FN’s 17 Verdensmål, og hvordan vi sammen kan komme i mål med en bæredygtig verden i 2030.

Folkehøringer forud for Folkemødet
I samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Højskolerne og Frirummet afholder Foreningen Folkemødet digitale Folkehøringer i landets fem regioner forud for Folkemødet 2021. Her inviteres borgere, foreningsaktive, erhvervsledere, meningsdannere og politikere til at udvikle idéer til nye demokratiske initiativer. Idéer som samles og efterfølgende præsenteres på Folkemødets Hovedscene i Allinge den 19. juni, hvor politikere og andre udfordres til at afprøve og gennemføre dem.

Medio april – og så lidt til
Foreningen Folkemødet har tidligere meldt ud at skaleringen af og programmet for Folkemødet 2021 offentliggøres den 15. april, men det endelige program afhænger af vilkår for større forsamlinger, der endnu ikke er fastlagt. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der medio april skal komme med forslag til, hvordan større forsamlinger, festivaler o.lign. kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Først når de endelige restriktioner er på plads, kan programmet for Folkemødet fastlægges, hvilket påvirker både arrangører og gæster. Direktør Camilla Laudrup uddyber: 

”Nye myndighedsrestriktioner for afholdelse af større arrangementer kan vi risikere først er klar efter 15. april. Derfor beder vi endnu engang vores arrangører om at væbne sig med tålmodighed, for vi kan først give endeligt besked til de mange interesserede organisationer, om de har fået de ønskede tider på vores debatscener i Allinge, tre dage efter offentliggørelsen af restriktionerne. Og publikumstilmeldingen må vi udskyde til en uge efter offentliggørelse af restriktioner for større arrangementer,” siger Camilla Laudrup, og understreger, at hele Danmark også vil have mulighed for at følge med i Folkemødet på folkemødet.dk.

Se de opdaterede deadlines for Folkemødet 2021

 

Fakta

  • Folkemødet 2021 afholdes den 17.-19. juni – i Allinge og digitalt på folkemødet.dk.
  • Folkemødet følger de til enhver tid gældende myndighedsrestriktioner og anbefalinger.
  • I Allinge vil hovedscenen og en række temascener være hjertet af Folkemødet ‘21. Programmet på hovedscenen byder på partiledertaler, politiske debatter med tværgående og bred tematik, markante kulturelle indslag og ikke mindst uddeling af Dialogprisen til en folkevalgt politiker.
  • Det overordnede tema for Folkemødet 2021 er ’Idéernes Folkemøde’, hvor der fokuseres på de bedste ideer til, hvordan vi genstarter vores samfund efter corona.
  • Torsdag den 17. juni kan alle bidrage med digitale, live-streamede events fra hele landet.
  • Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der medio april skal komme med forslag til, hvordan større forsamlinger, festivaler o.lign. kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt hen over sommeren. Anbefalingerne skal derefter danne grundlag for forhandlinger mellem folketingets partier, der resulterer i de endelige restriktioner for events som Folkemødet.
  • Når restriktionerne for Folkemødet 2021 er på plads, vil Foreningen Folkemødet tre dage efter offentliggøre programmet for det fysiske arrangement i Allinge 2021. En uge efter myndighedernes udmelding åbner Folkemødet for billetbestilling til årets gæster.

Partiledertalerne på Folkemødet 2021 er ligeledes fastlagt: