Vis menu

Corona gør det sværere at tale politik med andre

En ny analyse fra Norstat Danmark viser, at et flertal af danskerne sjældent taler politik med nogen, de er uenige med. Og coronakrisen har gjort det sværere at tale med mennesker, man er politisk uenig med. 

En ny analyse fra Norstat Danmark foretaget for Foreningen Folkemødet viser, at mange danskere sjældent taler politik med folk, de er uenige med, og at coronakrisen tilmed har gjort det sværere. 

Analysens resultater peger på, at mere end hver tredje dansker kun taler politik med nogen, de er uenige med hvert halve år eller sjældnere. Næsten hver anden dansker synes, det er svært at tale politik med nogen, de er uenige med.

Corona gør politisk dialog sværere
En af analysens markante hovedkonklusioner er, at knap hver tredje dansker oplever, at coronakrisen har gjort det sværere at tale politik med mennesker, de er uenige med. Således svarer 28,5 procent af de adspurgte danskere, at det under coronakrisen er blevet sværere eller meget sværere at tale politik med nogen, man er uenig med.

Direktør i Foreningen Folkemødet, Camilla Laudrup, udtaler om analysens resultater:  

“Det er foruroligende, at hver tredje dansker oplever, at coronakrisen har gjort det sværere at tale politik med mennesker, de er uenige med. Det er en kæmpe demokratisk udfordring. Undersøgelsen viser heldigvis også, at størstedelen af danskerne mener, at det er meget vigtigt for vores demokrati, at vi dyrker samtalen og taler med nogen, vi er politisk uenige med. Derfor er det så utroligt vigtigt med initiativer som Folkemødet, hvor vi dyrker den demokratiske samtale mellem mennesker. Vores demokrati har brug for, at vi mødes og taler sammen på tværs af holdninger”.

Dialog har demokratisk betydning
Analysen fra Norstat dokumenterer, at danskerne vurderer, at dialog på tværs af holdninger er vigtig for vores demokrati. Næsten 7 ud af 10 af de adspurgte svarer således, at det har en stor betydning for vores demokrati, at man taler med nogen, man er politisk uenig med. 

Folkemødet 2021 – demokrati under åben himmel og online 
Netop Folkemødet vil til juni sørge for at danne rammen om demokratisk debat mellem borgere, beslutningstagere, civilsamfund og erhvervsliv på tværs af forskellige sektorer, interesser og politiske skel. Det bliver et coronatilpasset Folkemøde, som byder på en kombination af et begrænset arrangement i Allinge og en digital udvidelse, der muliggør, at alle kan deltage i de politiske debatter online.

Folkehøringer i landets fem regioner skal styrke dialogen mellem mennesker  
Forud for årets Folkemøde på Bornholm inviterer Foreningen Folkemødet i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Højskolerne og Frirummet til en række digitale Folkehøringer rundt om i landet. I løbet af april afholder parterne digitale møder i landets fem regioner og inviterer borgere til at udvikle idéer til demokratiske initiativer, som skal skabe nye forbindelser mellem mennesker med forskellige meninger. Efter Folkehøringerne vil alle idéerne blive samlet i et idékatalog. De bedste idéer bliver udvalgt og præsenteret på Folkemødets Hovedscene i Allinge den 19. juni, hvor politikere og andre udfordres til at afprøve og gennemføre dem. Håbet er således, at Folkehøringerne skal tilskynde til flere demokratiske initiativer lokalt. 


Faktaboks
 
Analysen er foretaget blandt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 22.-25. marts 2021.

Mere end hver tredje dansker taler kun politik med nogen, de er uenige med hvert halve år eller sjældnere:

 • 37,1% taler kun politik med nogen, de er uenige med hvert halve år eller sjældnere
 • 44,1% taler politik med nogen, de er uenige med en gang i kvartalet eller månedligt
 • 18,9% taler politik med nogen, de er uenige med ugentligt eller oftere 

Næsten hver anden dansker synes, det er svært at tale politik med nogen, de er uenige med:

 • 47,2% synes, det er sværere eller meget sværere at tale politik med nogen, de er uenige med sat op imod nogen, de er enige med
 • 3,4% mener, det er lettere eller meget lettere
 • 39,6% mener ikke, at der nogen forskel
 • 9,7% har svaret “ved ikke"

Næsten hver tredje dansker oplever, at coronakrisen har gjort det sværere at tale politik med mennesker, de er uenige med: 

 • 28,5% synes, det er blevet sværere eller meget sværere at tale med nogen, de er uenige med under coronapandemien
 • 3,6% mener, at det er lettere eller meget lettere
 • 53,5% synes ikke, at der er nogen forskel
 • 14,5% svarer “ved ikke”

Knap 7 ud af 10 mener, at det har stor betydning for demokratiet at tale med mennesker, man er uenig med 

 • 67,7% mener, at det har en stor betydning for demokratiet, at vi taler med mennesker, vi er uenige med 
 • 15,3% mener, at det har en lille betydning
 • 5,2% mener ikke det har betydning
 • 11,8% har svaret “ved ikke”

Kilde: Nordstat Danmark

Foto: Maria Hørmann, Chora2030