Civiltinget

Med Civiltinget ønsker Folkemødet at skabe gode rammer for de helt små foreninger og organisationer, som er baseret på frivillighed og uden økonomisk formåen. For at give disse foreninger bedre mulighed for at komme til orde på Folkemødet, tilbydes de gratis mødetid i Civiltinget, som ligger centralt på festivalpladsen. Pladserne fordeles efter relevans og behov.

Ligesom ved øvrige events på Folkemødet er det et krav til events her, at de sætter en samfundsproblematik til debat og i øvrigt lever op til Folkemødet principper om events – læs dem her 

Civiltinget placeres i Kampeløkke Havn og har plads til ca. 50 tilhører. Civiltingets program kan rumme op mod 15 events. Hver forening kan søge om 45 min. eller 1,5 times debattid. Folkemødet sørger for indretning og atmosfære i Civiltinget. Der stilles moderator til rådighed.

Folkemødet udvælger blandt modtagne ansøgninger og placerer i mødetider. Placering af mødetider afhænger af emne, og om der er ønsket 45 min. eller 1,5 times debattid. I udvælgelsen ligges der vægt på:

  • Foreningens type og økonomi
  • Emne og problematik der ønskes debatteret
  • Vi ser gerne, at der i ansøgningen lægges vægt på samarbejde med andre foreninger og/eller at emnet anskues i et bredt perspektiv

Civiltinget stiller gratis sparring og moderator til rådighed i samarbejde med Radio Folkemødet. Moderatorerne sikrer at problematikkerne bliver godt vinklet og debatteret. RadioFolkemødet sender desuden Civiltingets events på DAB-radio.

Civiltinget er centralt placeret på festivalpladsen ved den lille Kampeløkke havn med udsigt over havet. Folkemødet har fokus på at skabe de helt rigtige rammer og den helt rigtige atmosfære til Civiltinget. Med udgangspunkt i en almindelig teltkonstruktion bygger vi en træramme med udskæringer, der gør det muligt at se ind i Civiltinget og se ud på havet. Folkemødet sørger for møbler specielt designet og bygget til Civiltinget, der skal skabe en afslappende atmosfære og give plads til den gode samtale og debat.

Som deltagende forening i Civiltinget er I selv ansvarlige for at afholde øvrige udgifter vedr. jeres deltagelse på Folkemødet. Desuden er I ansvarlige for at sende en ansøgning, udpege relevant problematik, udpege og kontakte mødedeltagere, booke transport og ophold og andet I finder relevant til jeres event.

Ønsker I at komme i betragtning så send en mail med begrundelse til Folkemødesekretariatet for hvorfor det lige er jeres forening der skal have det gratis møderum og hvad I vil sætte til debat.

Send ansøgningen senest d. 07. april til civiltinget@folkemoedet.dk, senest d. 21. april får I besked om I har fået tildelt plads og mødetid i Civiltinget.

I 2016 fik SILBA, Nyt Europa, FISKEN, Danske Ældreråd, Landsforeningen for efterladte efter selvmord, SPOR, DFUNK, Bedsteforældre for Asyl, Fra Cykler til Senegal, Danske Musik- og Kulturskoleledere, Sociale Entreprenører i Danmark, De Anbragtes Vilkår, Feministisk Forandring, Faraja, Translatørforeningen, Foreningen Grønlandske Børn og IMCC plads i Civiltinget.

Civiltinget bliver til i 2017 i samarbejde med produktionsskolen på Bornholm, Radio Folkemødet – sponsoret af Teracom og Team Bornholm. 

Se film om Civiltinget