Helhedsplan for Allinge

​I starten af 2015 indgik Bornholms Regionskommune og Realdania et samarbejde om at skabe en helhedsplan for Allinge by og Folkemødet. Ønsket er, at få bud på løsninger der skaber helhed og synergi i byens tre sæsoner; helårsbyen, feriebyen og Folkemødebyen. I forbindelse med kickoff af projektet, var Folkemødets styregruppe, lokale repræsentanter og fagdommerne ude og bese Allinge by og de omkringliggende arealer i selskab med de tre udvalgte arkitekstteams, der skal komme med deres bud på en helhedsplan for Folkemødebyen.