Koncept og principper

Formålet med Folkemødet er:
• at understøtte den demokratiske dialog
• at skabe ramme for møder med og mellem beslutningstagerne på alle de politiske niveauer og i interesseorganisationer
• at skabe levende og åbne rammer for udvikling af - og inspiration til politik-dannelsen
• at fremme folkets indflydelse på og forståelse af samfundets rammer

Åbne og gratis events
Det er en dansk tradition, at demokratiet er for alle, der ønsker at være med. Denne tradition er grundstenen i Folkemødets koncept.
Derfor har alle lovlige danske organisationer, foreninger, virksomheder mm. samt private, der lever op til Folkemødets principper for events, mulighed for at blive optaget i Folkemødets program.
Den lige adgang til deltagelse gælder også for Folkemødets øvrige deltagere, og alle events skal derfor være åbne og gratis at deltage i.
Læs Folkemødets principper for events
 
Taler på Hovedscenen
Folketingets partier råder hver en halv time over Hovedscenen på Cirkuspladsen i løbet af Folkemødet. Under hovedtalerne er der lukket for events.