Search

Finans Danmark

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. I Finans Danmark vil vi bidrage til at løse samfundsudfordringer, skabe de bedst mulige rammer for dansk vækst og synliggøre finanssektorens samfundsrolle. Vi har defineret fem bidrag til fremtidens Danmark, hvor vi som sektor kan spille en stor rolle. Konkret vil vi bidrage til vækst og udvikling i Danmark, skabe værdi for den enkelte kunde, understøtte en bæredygtig omstilling af økonomien, bidrage til at Danmark udnytter digitaliseringen fuldt ud og være en afgørende aktør i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. Finans Danmarks medlemsvirksomheder i realkredit- og banksektoren repræsenterer en samlet balancesum på ca. 6.000 mia. kr. Med de investeringsfonde, der kapitalforvaltes i Investering Danmark, repræsenterer vi samtidig en formue på 3.000 mia. kr.

Program


16. juni 2022

16. juni 2022 12:30 - 13:15

Fremtidens penge og betalinger

Color

G31 - Finansteltet

16. juni 2022 17:00 - 17:45

Hvad betyder krigen i Ukraine for cybersikkerheden i Danmark

Color

H7 - Det Blå Danmark

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  

17. juni 2022

17. juni 2022 10:15 - 11:00

Temperaturen på boligmarkedet

Color

G31 - Finansteltet

17. juni 2022 14:30 - 15:15

Krig, klima og kroner – energipolitik er sikkerhedspolitik

Color

G31 - Finansteltet

17. juni 2022 17:00 - 17:45

Når kriminalitet går online

Color

B11 - Det Kriminalpræventive Råd

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  

18. juni 2022

18. juni 2022 09:00 - 10:00

Grønne investeringer

Color

G31 - Finansteltet

18. juni 2022 14:30 - 15:30

Forenings Danmark, bankerne og bekæmpelse af hvidvask

Color

G31 - Finansteltet

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  

19. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE