Search

Globalt Fokus

Globalt Fokus er en forening af danske folkelige organisationer, der engagerer sig i globale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Globalt Fokus repræsenterer 80 civilsamfundsorganisationer og har som målsætning at facilitere samarbejde, koordinering og planlægning imellem disse. I en tid med massiv forandring og ny-orientering er det Globalt Fokus’ rolle at være en relevant, fokuseret, effektiv og samlende platform, som via netværk og samarbejde styrker et mangfoldigt civilsamfunds indflydelse og kapacitet til at fremme en mere retfærdig og bæredygtig verden. Sammen med vores medlemmer arbejder vi for en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Vores vision er, at der eksisterer et stærkt og dynamisk civilsamfund, der arbejder globalt for en verden båret af bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og gode livsbetingelser for alle. Globalt Fokus søger at realisere vores vision ved: - At bidrage til faglig udvikling, bl.a. via stærk koordinering med henblik på at optimere kapacitetsudvikling af det danske bistandsfaglige CSO-miljø. - At bidrage til fælles internationalt engagement i europæiske og globale civilsamfundsnetværk og -bevægelser. - At skabe en paraply for information og fælles kampagner. - At bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danmark, EU og FN, ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af betydning for foreningens vision. - At udgøre en stærk politisk stemme, internationalt og i den danske debat, om miljø- og udviklingspolitikker, også på det humanitære område. Dette gør vi ved at samarbejde om en række indsatser og fokusområder, som medlemmerne hvert år prioriterer ved generalforsamlingen. Læs mere om vores organisatoriske struktur, herunder generalforsamlingen og styregruppen, her.

Program


16. juni 2022

16. juni 2022 15:00 - 15:45

Husk at #UNmute, hvis vi skal nå Verdensmålene

Color

A1 - Verdensmålenes Telt

16. juni 2022 19:00 - 19:45

Udviklingsbistand: Krisekasse eller langsigtet udvikling?

Color

A1 - Verdensmålenes Telt

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  

17. juni 2022

17. juni 2022 10:05 - 12:00

Verdensmålsskattejagt: Hvor langt er vi fra Mål?

Color

A3 - Verdensmålenes Plads

17. juni 2022 15:30 - 16:30

Fremtidens civilsamfund: Alliancer for forandring

Color

A3 - Verdensmålenes Plads

17. juni 2022 17:00 - 17:45

Shift the Power

Color

A1 - Verdensmålenes Telt

17. juni 2022 18:00 - 18:15

Klimakamp er kvindekamp

Color

A1 - Verdensmålenes Telt

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  

18. juni 2022

18. juni 2022 12:00 - 12:45

Stop digital diskrimination - for ligestilling i tech-sfæren

Color

A1 - Verdensmålenes Telt

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  

19. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE