Search

Grøn Varme Alliance

Grøn Varme Alliance støtter og vil arbejde for at opfylde det nationale mål om 70% CO2 reduktion. Vi arbejder målrettet efter målet om 70 procents reduktion i udslippet af drivhusgasser i 2030. Historisk har ambitiøse energi- og klimamål været effektive drivere for udviklingen af teknologi og nye løsninger samt en tætintegreret energisektor. Det vil det nuværende ambitiøse mål også gøre. Grøn opvarmning af vores boliger og bygninger kan levere op til 44 procent af den nødvendige CO2-reduktion i 2030. Det sker ved at gøre fjernvarme- og elproduktion helt grøn, at udskifte 500.000 boliger med naturgas- og oliefyr til grøn opvarmning, og ved at bidrage til omstilling af industriens energiforbrug, primært procesvarme. Samlet set kan fjernvarmesektoren, ifølge tal fra tænketanken Grøn Energi, bidrage med 12,8 mio. tons CO2-reduktion.

Program


16. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  

17. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  

18. juni 2022

18. juni 2022 16:00 - 16:45

Silent Disco: Verdensmåls DJ Battle

Color

A1 - Verdensmålenes Telt

VIS FLERE  

VIS FÆRRE  

19. juni 2022

VIS FLERE  

VIS FÆRRE