Search

ORDENSREGLEMENT

Når du deltager på Folkemødet i Allinge, gælder dette ordensreglement.

§1 - FORMÅL
Formålet med dette ordensreglement er at understøtte god stemning på Folkemødet og sikre, at alle kan få en positiv oplevelse i trygge og sikre rammer.

§2 - REGLER FOR OPHOLD
På området må kun opholde sig personer, der er i besiddelse af adgangsgivende armbånd, særligt adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området. Gyldigt adgangstegn skal fremvises til personale og/eller politi på forlangende.

Det er ikke tilladt at udvise adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare. Bygninger, beplantninger og lignende må ikke beskadiges eller misligholdes.

§3 - INDGANGSKONTROL
Arrangementets personale kan undersøge, om gæster medbringer effekter, som ikke er ønsket. Følgende må ikke medbringes (listen ikke udtømmende):
• Mad og drikkevarer
• Genstande, der kan benyttes som våben.
• Fyrværkeri eller andre pyrotekniske genstande
• Dyr

§4- MARKEDSFØRING, SALG & REKLAME
Det er ikke tilladt at markedsføre eller sælge produkter/serviceydelser uden Foreningen Folkemødets skriftlige accept. I forbindelse med storskærms-arrangementet torsdag aften (EM i fodbold) må personer/grupper ikke iværksætte aktiviteter, der er i strid med NENT Group/Viaplays interesser, rettigheder eller aftaler med tredjepart.

§5 - OVERTRÆDELSE AF ORDENSREGLEMENTET
Overtrædelse af ordensreglementet kan resultere i bortvisning fra arrangementsområdet, herunder inddragelse af armbånd/billet til øvrige dage. Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.

Personalet er berettiget til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelse ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

Hærværk eller krænkelse af Folkemødets eller 3. parts rettigheder kan medføre erstatningskrav.

§6 – PERSONALETS ANVISNINGER
Gæster skal til enhver tid følge personalets anvisninger.

§7 – AFSTAND
Vi henstiller til at man holder afstand jf. myndighedernes retningslinjer. Ved interviews el.lign. henstiller vi til at holde 2 meters afstand.