Search

Folkemødets samarbejde med DISTRACT på Københavns Universitet

Folkemødet samarbejder i år med forskningsprojektet DISTRACT fra Copenhagen Center for Social data Science, Københavns Universitet. Projektet undersøger opmærksomhedsdynamikker og sociale netværk i forbindelse med store politiske begivenheder i Danmark.

Forskerne indsamler forskellige typer data under Folkemødet med henblik på at opnå ny samfundsvidenskabelig viden samt forbedre betingelserne for demokratisk offentlig debat.

Der indsamles dels kvalitative data via brug af etnografiske metoder samt kvantitative data via ved brug af bl.a. digitale målinger, fysiske sensorer og spørgeskemaundersøgelser.

De pågældende data indsamles, opbevares og analyseres i henhold til dansk persondatalov og GDPR.

Læs mere om DISTRACT her