De deltog i 2013

Partier, organisationer og virksomheder

Disse partier, organisationer og virksomheder deltog som arrangører af events under Folkemødet 2013 - ialt 472:

3F
3F Bornholm
3F Den Grønne Gruppe
Advokatrådet
Afrikaværkstedet, Grenaa Produktionsskole
Aion Aps- Assembly Voting
Akademikernes Centralorganisation
Aldrig mere krig
Alternativ Politisk Showtime
Amnesty International
Andersenske
Animation Hub & Visuel Vækst
AOF - Bornholm
Apotekerforeningen
Arkitektforeningen
Arla
Askovgården
Assembly Voting
Attendo A/S
Avisen Kommunen
Baptistkirken
Bayer A/S
Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende
Bedsteforældre for Asyl
Beredskabsforbundet
Beredskabsstyrelsen
Bibelselskabet
BIEN Danmark
BL - Danmarks Almene Boliger
Bornholm Hotels
Bornholm mod Atomaffald
Bornholms Biblioteker
Bornholms Efterskole
Bornholms Hospital
Bornholms Højskole
Bornholms LandboUngdom
Bornholms Landbrug
Bornholms Regionskommune
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Bornholms Tidende
BornPro - Bornholms Produktionsskole
BRFkredit
Bright Green Island
BUPL
Burson-Marsteller
Byg-Grønt
Byggeriets Branchearbejdsmiljøråd
Bygherreforeningen og GI
Børneulykkesfonden
Børsen
Cabi
CBS Plublic-Private Platform
Call me
Campingrådet
Campus Bornholm
CEPOS
Children's Mission
CISU (Civilsamfund i Udvikling)
COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling
Codan Forsikring
Colitis-Crohn Foreningen
Computergruppen – Seniorer uden Grænser, Holbæk
CONCITO - Danmarks grønne tænketank
COOP - centralt og på Bornholm
CRT
Dagbladet Børsen A/S
Danhostel
Daghøjskolenforeningen
Danmark for Fred
Danmarks Domstole
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Kirketjenerforening
Danmarks Kordegneforening
Danmarks Lærerforening
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Rederiforening
Danmarks Rejsebureau Forening
Danmarks Restauranter & Caféer
Danmarks Teaterforeninger
Danmarks Tekniske Universitet – DTU
Danmarks Vækstråd
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Artistforbund
Dansk Blindesamfund
Dansk Byggeri
Dansk Bygningsarv
Dansk Cyklistforbund
Dansk Elbil Alliance
Dansk Energi
Dansk Erhverv
Dansk Firmaidrætsforbund
Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Folkeparti
Dansk Forfatterforening
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisation, Bhm
Dansk Industri
Dansk Journalistforbund
Dansk Kirkemusiker Forening
Dansk Kommunikationsforening
Dansk Kvindesamfund
Dansk Kunstnerråd
Dansk Live
Dansk Metal
Dansk Missionsråd Udviklingsafd.
Dansk Musiker Forbund (DMF)
Dansk Psykolog Forening
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk Skoleskak
Dansk Skuespillerforbund
Dansk Svømmeunion
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Told og Skatteforbund
Dansk Transport og Logistik
Danske Dramatikere
Danske Døves Landsforbund
Danske Handicaporganisationer Bornholm
Danske Havne
Danske Kirkers Råd
Danske Komponister og Sangskrivere m. fl.
Danske Lægesekretærer
Danske Maritime
Danske Patienter
Danske Regioner
Danske Sceneinstruktører
Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK
DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening
De Samvirkende Købmænd
Deloitte
Demokrattikonsulenterne
Den Grafiske Branche
Den Økologiske Produktionsskole
Destination Bornholm
Det Blå Danmark
Det Færøske Hus, København
Det Grønlandske Hus, København
Det Konservative Folkeparti
Det Kriminalpræventive Råd
Det Sociale Netværk
DFUNK
DI
DI Bioenergi
DI Byg
DI´s miljøpolitiske enhed
Diabetesforeningen
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
DjursFred
Djøf
DKF, DPA og DJBFA / Sangskrivere og Komponister
DM – Dansk Magisterforening
DMR Udviklingsafd.
DR
DSA - Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse
DSR, Kreds Midtjylland
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
Dyrenes Beskyttelse
Ehrenberg Kommunikation
Elev- og studenterbevægelsen
ELM/IM/LM
En AF OS
Energimuseet
Energitjenesten
Enhedslisten
Esperantoforeningen
EUDemocrats
Europabevægelsen
Europa-Huset
EU Kommissionen i Danmark
Falck
Feriehusudlejernes Brancheforening
FIC
Finansrådet
FiU- ligestilling
FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt
FOA Fag og Arbejde
Folkebevægelsen mod EU
Folkehøjskolernes Forening
Folkekirken
Folkekirkens Nødhjælp
Folketingets Oplysning
Folketingets Oplysningstjeneste
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
Folketingets Sydslesvigudvalg
Folkeuniversitetet
Folkevirke
Fonden for Entrepenørskab-YE
Fonden Teknologirådet
Foreningen af Forlystelsesparker I Danmark
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
Foreningen af Speciallæger
Foreningen Det Sociale Netværk
Forsikring & Pension
Forældreforeningen Vi har mistet et barn
Fredsministerium.dk
Fredsskattefonden
Fredsvagten
Frie Bønder - Levende Land
Frie Børnehaver og Fritidshjem
FRIE Funktionærer
Frie Skolers Lærerforening
Friedrich-Ebert-Stiftung (Tyskland)
Frihedskæmperne
FrikirkeNet
Friluftsrådet
FTF
Færgen
FødevareBanken
Fødevareministeriet
Fødevareforbundet NNF
Gsate 21
Geelmuyden,Kiese
Genbrug til Syd
Gigtforeningen
Globale Gymnasier
Google
Grafisk Arbejdsgiverforening
Gramex
Granhøjen
Grennessminde - Bornholm
Grundejernes Investeringsfond
Grundtvigsk Forum
Grænseforeningen
GtS - Genbrug til Syd
Gymnasieskolernes Lærerforening
Gymnasieskolernes Rektorforening
Hammershus Fairtrade
Handelsskolernes Lærerforening
Handicapidrættens Videncenter
Hjemmeværnet
HjerneSagen
HK Hovedstaden
HMN Naturgas
Holbæk Kommune
Hold Danmark Rent
Home-Start Familiekontakt Danmark
HORESTA
Hospice Forum Danmark
Human Rights March / Kvinder i Dialog
Humanistisk Samfund
Højteknologifonden
Håndværksrådet
IA Folketinget
IBM
IMS - International Media Support
InerGen, Regionshospitalet Viborg
Ingeniørforeningen, IDA
INFORSE-Europe
Institut for Flerpartisamarbejde
Institut for Menneskerettigheder
International Afdeling, MultiCenter Syd, Nykøbing Falster
International Media Support - ISM
IT-Branchen
Inuit Ataqatigiit, Folketinget
Javnaoarflokkurin Folketinget
JKL Group
Jobcenter Aalborg, Håndværkerprojekt
Jyder Mod Overflødige Motorveje - JMOM
Kalundborgegnens Produktionsskole
Kalundborg Kommune
Kasters
KFUM's Sociale Arbejde
Kidsandmedia dk
Kirkernes Integrations Tjeneste – KIT
Kirkeligt Medieakademi ApS
KL - Kommunernes Landsforening
KLF, Kirke & Medier
Koda
Kopenhagen Fur
KOLforeningen
Komiteen for Sundhedsoplysning 
Kommissionen
Kommunistisk Parti i Danmark
Konservative
Konstruktørforeningen
Korsør ProduktionsHøjskole
Kreativitet & Kommunikation
Kristelig Fagbevægelse
Kristeligt Dagblad
Kristendemokraterne
KristiansenUlveman
Kræftens Bekæmpelse
Kulturstyrelsen
Kunstnere for Fred
Kvinder I Sort
Kvinderne Internationale Liga for Fred og Frihed
Kvindekrisecenter Bornholm
Københavns Madhus
Københavns Universitet
Kvækerne
Landbrug & Fødevarer
Landdistrikternes Fællesråd og Folketingets udvalg for Landdistrikter og øer
Landsforeningen af Menighedsråd
Landsbypiloterne
Landsforeningen af statsaut. fodterapeuter
Landsforeningen Autisme
Landsforeningen Børns Voksenvenner
Landsforeningen Levende Hav 
Landsforeningen SIND
Lederforeningen for VUC
Liberal Alliance
Liberalt Oplysningsforbund
LO - Landsorganisation i Danmark
LO Faglige Seniorer
LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen
Maribo Medico
Marienlyst Produktionshøjskole
McDonald´s Danmark
MedCom - Det danske sundhedsdatanet
Mediehuset København
Mellemfolkeligt Samvirke
Mellem Himmel og Jord
MeningsMinisteriet
Metal Bornholm
Min A-kasse
Militærnægterkontoret
MindLab
Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Mission Øst
MultiCenter Syd
Møbel/Visionsværkstedet
Månsson
Netværkslokomotivet
Nexø Frikirke
Nej til Krig
NETOP
NOAH Landbrug og Fødevarer
NOAH Trafik
Norden i Fokus
Nordisk Kulturfond
Nordisk Ministerråd
Nordisk Råd
Novartis Healthcare
Nyhedsmagasinet RÆSON
Nyreforeningen
Nødhjælpsdepotet, Næstved
Orange Innovation
Organistforeningen
Osteoporoseforeningen
Overeaters Anonymous
PenSam
Pension Danmark
PH Produktionsskolen Holbæk
Pink Army
Pinsekirken Bornholm
PKA A/S
PLO-Familielægerne
Politiken
PrimeTime Kommunikation A/S
Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard
Produktionsskoleforeningen
Produktionsskoleforeningen - Int. afd. - MultiCenter Syd
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup
Produktionsskolen Holbæk
Produktivitets kommissionen
Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol
Projekt Frivillig
Projekt High:five
Projekt Plan B
Prostatakræftforeningen, PROPA
Provinsindustriens Arbejdsgiverforening
Radikale Venstre
Radio24syv
Randers ProduktionsHøjskole
Randers U-lands Værksted
Red Barnet Ungdom
Reddernes Udviklingssekretariat
Refugees Welcome
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Skåne
Retriever Danmark
Retsforbundet
Rigspolitiet, Sekretariat for Konfliktråd
Ritzaus Bureau
Roskilde Universitet
RUD Pedersen
Røde Kors
Rådet for Etniske Minoriteter
Sammenslutningen af Danske Småøer
Schiller Instituttet
Science Talenter
Scleroseforeningen
Selveje Danmark
SF
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Veldfærd
SFI Forskningcenter for velfærd
Silkeborg Højskole
Skole og Forældre Bornholm
Skolen Levas
Skolen Sputnik
Smagen af Danmark
Social- og Integrationsministeriet
Socialdemokraterne på Bornholm
Socialdemokratiet
SOS Børnebyerne
SOS – mod Racisme
SSP-Samrådet i Danmark
Spejderne i Danmark
Stagis A/S
Statsbiblioteket
Stilhedens Katedral
Stockfleth Art
Styrelsen for Forskning og Innovation
Sundhed.dk
Sundhedsstyrelsen
Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab
Sydslesvigsk Forening
Teknologisk Institut
Tekniq - Installatørernes organisation
Teracom
The European People´s Party
Toftdal & Co Public Affairs
Toga Vinstue
Trampolinhusety
Trykkefrihedsselskabet
Træ- og Møbelindustrien
TUBA
TUC DK - Din Transportuddannelse
Turisterhvervets Samarbejdsforum
Turisternes Hus
TV 2
TV2 Bornholm
TV2 Danmark
TV2 News
TV 2/Fyn
TV 2/Nord
TV 2/Øst
TV MidtVest
TV Syd
Tænketanken Cevea
Tænketanken DEA
Ubberup Højskole
UCB Media
Uddannelsesforbundet
Uddannelseslaboratoriet
Udenrigsministeriet
Udvalget for landdistrikter og Øer
Udviklinghæmmedes Landsforbund
Under Radaren
UngEnergi
Ungdommens Røde Kors
Ungdommens Tænketank YouGlobe
Ungdomsringen
Valby og Sydvest mod Krig
VedvarendeEnergi
Venstre
VEU-center Hovedstaden og Bornholm
VFSA - Virksomhedsforum for Socialt Ansvar
VidenCenter for Kystturisme
Videnskabscaféen
Vindmølleindustrien
Visit Denmark
Volt ApS
Væksthusene
Værestedet Blæksprutten
Værestedet Muhabet
Værestedet i Søndergade 29
Westy Light & Design
Yngre Læger
Ældremobiliseringen
Ældre Sagen
Østkraft Holding
Øresund Media Platform
Århus Produktionsskole
12 byer på 12 måneder